Geselecteerd op:

Records 1 - 10 / 346

Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
Een model voor een lokaal tuinbouwenergiesysteem : opstap naar een regionaal energieweb (programma van eisen) [PDF]
InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster \ Stichting Innovatie Glastuinbouw \ 2005
Broncollectie: Artik+ \ Bron: InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster \ Bron: Rapport / InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster nr. 05.2.108.
Vanuit het concept "Kas als Energiebron" is de gedachte ontstaan dat kassen daadwerkelijk energie in de vorm van warmte op jaarrondbasis kunen overhouden en tot waarde brengen. Deze warmte kan geleverd worden aan verschillende vragers. Dat kunnen zow...
Bridging the gap : cooperation in the Mainport-Greenport Complex from an Industrial Ecology perspective [PDF]
Bouman, E. \ 2010
Broncollectie: Artik+ \ Bron: TU Delft
De Mainport Rotterdam en de Greenport Westland-Oostland zijn twee van de belangrijkste sectoren voor de Nederlandse economie, terwijl ze ook van grote invloed zijn op het internationale niveau. Beide clusters zijn op zoek naar innovatieve oplossingen...
Interdepartementale Programmadirectie Energietransitie : Innovatieagenda Energie : voortgangsverslag ten behoeve van mid term review maatschappelijke innovatieagenda’s [PDF]
2010
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Nederland Ondernemend Innovatieland
De Interdepartementale Programmadirectie Energietransitie (IPE) blikt terug op de voortang van de van de innovatieagenda energie. Hoe staat het met de uitvoering van de programma’s ?
Hernieuwbare energie in Nederland 2010 [PDF]
2010
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Hernieuwbare energie in Nederland ...
Het rapport Hernieuwbare energie in Nederland 2010 beschrijft de bijdrage van hernieuwbare energiebronnen aan de Nederlandse energievoorziening in de periode 1990-2010. Aan bod komen elektriciteit, warmte en energie voor vervoer. Er is aandacht voor ...
Renewable municipal waste barometer = baromètre des déchets municipaux renouvelables [PDF]
2010
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Le journal des énergies renouvelables 200: 90 - 103
7,7 Mtep of primary energy produced from the combustion of renewable municipal waste in the European Union in 2009. Approximately half the energy produced in Union European’s municipal waste incinération plants is obtained from fermentescible waste (...
Renewable municipal solid waste barometer = baromètre des déchets municipaux solides renouvelables [PDF]
2008
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Le journal des énergies renouvelables 186: 60 - 70
6.1 Mtoe recovered in 2007 in EU. For the first time, EurObserv’ER is publishing a survey of renewable energy recovery from incineration of municipal waste. This sector of activity, which is entirely linked to the issue of municipal waste treatment, ...
Innovatie agenda energie [PDF]
2008
Broncollectie: Artik+ \ Bron: EnergieTransitie
Deze publieksversie van de Innovatieagenda laat zien aan welke thema’s het kabinet de komende jaren wil werken. Het kabinet acht het daarbij verstandig te focussen op de versnellingsfase van de innovatieketen. Het Regieorgaan EnergieTransitie en de d...
Vergezichten in gas : visie en strategie van het Platform Nieuw Gas op de ontwikkeling van een duurzame gasvoorziening naar 2050 [PDF]
2008
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Platform Nieuw Gas
Het Platform Nieuw Gas heeft zich gebogen over de rol van gas in de nieuwe energievoorziening. Conclusie: om ecologische, economische en energiepolitieke redenen moet ingezet worden op een blijvend grote rol van gas, tenminste tot 2050.
Renewables 2011 : global status report [PDF]
REN21 \ 2011
Broncollectie: Artik+ \ Bron: UNEP
The REN21 Renewables Global Status Report is an overview of the status of renewable energy worldwide, covering markets, investment, industries, policies, and rural (off-grid) renewable energy in developing countries.
Methanisering, onthoud dat woord! : eerste onderzoeksprojecten van start [PDF]
Brand, P. van den \ 2013
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Fluids processing Benelux 4: 32 - 34
Methanisering, onthoud dat woord! Wat bedoeld is om overtollige wind- en zonne-energie op te slaan in het gasnet, zou wel eens uit kunnen monden in een fijnchemie nieuwe stijl. De route van waterstof naar methaan en methanol lijkt veelbelovend. De ee...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.