Records 1 - 10 / 21

Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
Biomassa, efficiënte toepassing voor energieopwekking [PDF]
Makkink, C. \ 2008
Broncollectie: Artik+ \ Bron: metaplus \ Bron: De molenaar : weekblad voor de graanverwerkende en veevoederindustrie 110 24: 27 - 29
De strijd om grondstoffen tussen food, feed en fuel is een actueel thema. De toegenomen afzetmarkten voor landbouwgewassen beïnvloeden de prijsontwikkelingen en brengen maatschappelijke en ethische kwesties met zich mee. Volgens Ben Brehmer, recent g...
Agrificatie en de biobased economy : een analyse van 25 jaar beleid en innovatie op het gebied van groene grondstoffen [PDF]
Bos, H. \ 2008
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Wageningen UR, Agrotechnology & Food Sciences Group
Agrificatie is de naam van het beleid dat van circa 1980 tot circa 2000 door de Nederlandse overheid is uitgevoerd, met als doel het laten ontwikkelen en op de markt brengen van non-food producten uit landbouwgrondstoffen. Evaluatie en vooruitblik va...
Hernieuwbare chemicaliën [PDF]
Es, D. van \ Harmsen, P. \ 2008
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Agrotechnology and Food Sciences Group
Hernieuwbare grondstoffen worden steeds interessanter als mogelijke grondstof voor de productie van (bulk) chemicaliën. Deze info sheet geeft informatie over de mogelijkheden van chemicaliën uit biomassa.
Noord-Nederland Circulair: Routekaart naar een circulair Noord-Nederland [PDF]
Roemers, G. \ Veele, W. \ Blok, M. \ Jurgens, S. \ Kamminga, C. \ 2018
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Metabolic
Het Grondstofstromenonderzoek dat voor u ligt geeft een basis voor verder handelen. Het onderzoek laat zien dat op de onderzochte domeinen bouw-, chemie, landbouw- en afvalverwerkende sector er kansen liggen voor bedrijven, overheden, kennisinstellin...
Zuid-Holland Circulair : Verkenning van Grondstofstromen en Handelingsopties voor de Provincie [PDF]
2018
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Metabolic
Zuid-Holland heeft veel te winnen met de transitie naar een circulaire economie: door de internationale haven, de sterke verstedelijking en de grootschalige en wereldberoemde glastuinbouwsector is Zuid-Holland waarschijnlijk een van de meest materiaa...
Noord-Holland Noord : Biomassa : Fase 1: Grondstofstromen [PDF]
2018
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Circle Economy
Deze biomassa scan richt zich op de bronnen van organisch materiaal die door de betrokken gemeenten waren aangewezen voor deze analyse. Deze bronnen zijn de landbouw, waarbij de veeteelt apart wordt behandeld, huishoudens, weg- en waterbouw, groen- e...
Circulaire Atlas Gelderland : rapportage [PDF]
Jutte, J.B. \ Euler-van Hulst, K. \ Roos, S. \ 2019
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Royal HaskoningDHV
Het coalitieakkoord 2019-2023 ’Samen voor Gelderland’ zet via verschillende gebundelde sporen in op de circulaire economie. Bijvoorbeeld als onderdeel van de landbouw- en voedseltransitie (kringlooplandbouw). Maar ook in haar rol als vergunningverlen...
Suikers en hout, het nieuwe zwarte goud : de toekomst van de Nederlandse chemie [PDF]
Janse, I. \ 2017
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Chemie magazine : maandblad van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie 59 7/8: 18 - 21
De Nederlandse chemie heeft veel plannen voor biobased pilotplants en demofabrieken (zie Chemie Magazine mei). Maar wat zijn de 4 meest kansrijke richtingen? En welke uitdagingen spelen daarbij? Eerste deel van een tweeluik.
Op weg naar biobased coatings : waar staat de verfindustrie nu? [Internetpagina]
Kesteren, D. van \ 2014
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Verf&Inkt : magazine van de vereniging van verf en drukinktfabrikanten VVVF 32: 12 - 15
In 2030 moet de helft van alle coatings in nederland gebaseerd zijn op biomateriaal. Dat is het doel van de VVVF en VNCI. Inmiddels heeft Kennisinstituut TNO een eerste stap gezet om het huidige aanbod biobased coatings te analyseren. Op naar fase tw...
Samenvatting business meeting platform bio-energie 20 april 2016 voor indiening bij de energiedialoog ‘Mijn Energie 2050’, inclusief 4 appendices [PDF]
Weustink, K. \ Besseling, P. \ Todd, P. \ 2016
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Platform Bioenergie
Als kern van de visie werd aangegeven dat er veel toepassingen zijn voor biomassa, ter vervanging van fossiele grondstoffen. Voor sommige toepassingen van fossiele grondstoffen is er geen alternatief dan het gebruik van biomassa. Denk bijvoorbeeld aa...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.