Geselecteerd op:

Records 1 - 10 / 60

Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
Impacts of renewable energy on European farmers : creating benefits for farmers and society [PDF]
Pedroli, B. \ Langeveld, H. \ 2011
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Alterra Wageningen UR
This report presents results of the project Impacts of Renewable Energy on European Farmers. It focuses on the (potential) role that on-farm generation of Renewable Energy in the EU-27 may play both in realisation of national and EU environmental tar...
Hoop in tijden van ecologische crisis [Internetpagina]
Akker, J. van den \ 2013
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals 8: 11 - 13
Veel milieuprofessionals hebben diepgaande kennis over klimaatverandering en andere ecologische aantasting. Juist daarom voelen zij de urgentie om de problemen aan te pakken. Hoe gaan zij om met de steeds bleker wordende toekomstbeelden? Hoe houden z...
Sustainable technological development in chemistry : improving the quality of life through chemistry and agriculture [PDF]
Netherlands' Foundation for the Development of Sustainable Chemistry \ 1999
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Netherlands' Foundation for the Development of Sustainable Chemistry
The book is the final report of a series of studies into the need for sustainable chemistry and the possible processes and products to that aim. It is one of the outcomes of the larger Interdepartemental project Sustainable Technology Development. It...
Nieuwe landbouw : inventarisatie van kansen [PDF]
Langeveld, H. \ Koops, A. \ Ketelaars, J. \ Marcelis, L. \ Hassink, J. \ Blom, G. \ Sanden, P. van de \ 2005
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Plant Research International \ Bron: Nota / Plant Research International 330.
In opdracht van het Ministerie van LNV inventariseerde en evalueerde PRI de nieuwe productiekansen voor de Nederlandse plantaardige sectoren.Tevens doet PRI aanbevelingen voor beleid en onderzoek. Nieuwe landbouw is één van de projecten van het Trans...
Exploring the potential of high technological and eco-efficient agriculture [PDF]
Visser, C. de \ Hengsdijk, H. \ Ittersum, M. van \ Meijerink, G. \ Pol, A. van de \ Slingerland, M. \ 2011
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Wageningen UR
As a follow-up on the CSD-17 results, the Dutch government decided to further elaborate the subjects of water and highly technological and eco-efficient agriculture. This report hooks on to the second subject and is the reflection of the current and ...
Het Waddengebied als proeftuin voor biomassa [PDF]
Raad voor de Wadden
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Raad voor de Wadden \ Bron: Advies / Raad voor de Wadden 2008/04.
De Tweede Kamer heeft de Raad voor de Wadden advies gevraagd over de mogelijkheden van productie, opwerking en gebruik van biobrandstoffen in het Waddengebied. De Raad heeft de adviesvraag verbreed naar biomassa in het Waddengebied, aangezien biomass...
Werkprogramma 2008 [PDF]
Raad voor het Landelijk Gebied \ 2007
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Raad voor het Landelijk Gebied
Werkprogramma 2008 van de Raad voor het Landelijk Gebied. De raad wil het landelijk gebied meer onderwerp laten zijn van publiek debat. Tevens wil ze samenwerken met andere adviesraden, o.a. over biobased economy
Agrifood & Biobased Economy in Noord-Nederland [Internetpagina / Video]
2013
Broncollectie: Artik+ \ Bron: iLikeMedia
Film gemaakt door Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) over de AgriFood en Biobased Economy sector in Noord-Nederland.
De riet-economie: innovatieve energieteelt in het veenweidegebied [PDF]
InnovatieNetwerk \ 2007
Broncollectie: Artik+ \ Bron: InnovatieNetwerk
De veengebieden in westelijk Nederland kampen met een continu proces van bodemdaling door ontwatering. De bodemdaling zorgt er voor dat de betrouwbaarheid van het watersysteem steeds minder wordt, de beheerkosten steeds groter worden en er flink CO2 ...
Boerenenergie : biovergisters straks even verguisd als windmolens? [Internetpagina]
Koopman, G. \ Alma, C. \ 2007
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente 31 1: 3 - 6
Voor boeren is het aantrekkelijk geworden om gewassen te telen voor energie (fossiele brandstof) in plaats van voor voedsel. Grote vergistinginstallaties bij boerderijen rukken op. Agrariër en milieu zijn erbij gebaat. Maar omdat het ruimtelijk belei...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.