Geselecteerd op:

Records 1 - 10 / 387

Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
Circulaire economie en behoud van natuurlijk kapitaal [PDF]
Smits, M.-J. \ Burg, S. van den \ Verburg, R. \ 2013
Broncollectie: Artik+ \ Bron: LEI Wageningen UR
In deze paper worden vier inspirerende voorbeelden van circulaire productieprocessen in Nederland beschreven en geanalyseerd. De centrale vraag daarbij is hoe de circulaire economie kan bijdragen aan instandhouding van het natuurlijk kapitaal. Het na...
Rice straw and wheat straw : potential feedstocks for the biobased economy [PDF]
Bakker, R. \ Elbersen, W. \ Poppens, R. \ Lesschen, J.P. \ 2013
Broncollectie: Artik+ \ Bron: NL Energy and Climate Change
Dit rapport zet de mogelijkheden voor het gebruik van rijststro en tarwestro in de biobased economy op een rij. Er is gekeken naar beschikbaarheid, kosten (vooral van inzameling en logistiek) en duurzaamheidsaspecten.
Eindrapport BioNPK [PDF]
Vermeulen, D. \ Litjens, M. \ Adriaanse, M. \ Mulder, R. \ Guiseppin, M. \ Winters, R. \ Bouwkamp, T. \ 2013
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Royal Cosun
De ambitie van BioNPK is gericht op het winnen en zuiveren van mineralen uit waterige reststromen, en die mineralen geschikt te maken voor hergebruik in de landbouw. Door dit hergebruik ontstaan regionale of landelijke kringlopen waardoor applicatie ...
Reststromen van sierteelt- en vollegrond tuinbouwgewassen : inventarisatie 2012 [PDF]
Korthout, H. \ Meulen, R. van der \ 2013
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Fytagoras
In deze studie is een inventarisatie gemaakt van de reststromen van de top 9 sierteeltgewassen en de top 10 opengronds tuinbouwgewassen in Nederland in 2012. Hierbij is enerzijds gekeken hoe groot deze reststromen zijn en waar deze reststromen in Ned...
Kwantitatieve informatie reststromen bloembollen : tulp, lelie, hyacint, narcis en overige bloembollen en bolbloemen [PDF]
Roelofs, P.F.M.M. \ Gude, H. \ 2013
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit
In 2012 is een inventarisatie gemaakt van mogelijke reststromen uit de bloembollenteelt, –broei en –handel, de geografische locaties waar ze geproduceerd worden, de perioden waarin ze vrij komen en van de samenstelling van deze reststromen. De invent...
Verwaarding reststromen : eindrapportage thematische routekaart VAVI [PDF]
2011
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Agentschap NL
Binnen de aardappelverwerkende industrie bestaan hoogwaardige toepassingen van reststromen zoals verwerking tot veevoer of vergisting tot biogas. In het kader van een thematische routekaart is gekeken naar bredere toepassing waaronder die in de BioBa...
7 miljoen kilo alligatorvet [PDF]
2011
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Chemie magazine : maandblad van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie 10: 8 - 9
Alligatorvet, een restproduct uit onder meer de handtasjesindustrie, is een prima grondstof voor biodiesel.
Van kosten naar opbrengsten : afvalstromen zullen in de toekomst geld gaan opleveren : toekomst mest en biomassa [PDF]
Stok, T. van der \ 2011
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra 6: 34 - 38
Nog steeds wordt mest in Nederland verwerkt en vervoerd als afvalproduct, net als bijvoorbeeld bermmaaisel en snoeihout. Die markt zal echter snel veranderen. De komende jaren zal de grondstoffenschaarste toenemen. Het effect is dat veel stoffen die ...
Valorization of palm oil (mill) residues : identifying and solving the challenges [PDF]
Elbersen, W. \ Meesters, K. \ Bakker, R. \ 2013
Broncollectie: Artik+ \ Bron: NL Energy and Climate Change
This report explains in brief how the palm oil production system is set-up and how by-products of palm oil extraction (Empty Fruit Bunch (EFB), Mesocarp Fibre, Shells and Palm Oil Mill Effluent (POME)) are generated in the Palm oil Mill and what the ...
Suiker Unie ziet kansen in biobased economy : verdubbeling biomassavergister en nieuwe proeffabriek Suiker Unie ziet kansen [PDF]
Vaartjes, J. \ 2013
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen UR \ Bron: Solids processing Benelux 3: 30 - 31
“Ons doel is om reststoffen maximaal te benutten als bijdrage aan het ontstaan van een biobased economy.” Dat zegt Bram Fetter, plant manager van de suikerfabriek in Vierverlaten, een van de productielocaties van Suiker Unie. Er zijn vergaande planne...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.