Record nummer 340581
Identifier urn:nbn:nl:ui:32-ARTIK1821460
Titel Fysieke belasting bij fusthandling in de bloembol- & bolbloemsector : rapportage van fase 1 = Physical load due to manual handling of crates in flower bulbs and bulb flower production
Auteur(s) Roelofs, P.F.M.M.; Baltissen, A.H.M.C.; Looije, A.A.J.; Snoek, A.J.; Wildschut, J.
Uitgever Agrotechnology & Food Innovations
Jaar 2006
Tijdschrift Rapport / Agrotechnology & Food Inovations 674.
Collectie Artik+
Omschrijving In 2004 is in het kader van het Arboconvenant Agrarische sectoren een inventarisatie gemaakt van tilsituaties in de bloembollenkweek en de broeierij van bolbloemen. Tijdens de inventarisatie zijn tien bollenbedrijven en drie mechanisatiebedrijven bezocht. Op acht van de bedrijven werden bollen geteeld (tulp, narcis, hyacint, krokus) en op acht bedrijven werd gebroeid (tulp, narcis, hyacint en éénmaal lelie). Voorafgaand aan de bedrijfsbezoeken is met behulp van het arbeidsbegrotingsprogramma Pubas een overzicht gemaakt van de belangrijkste bewerkingen en is nagegaan bij welke bewerkingen fusthandling plaatsvindt. Vervolgens zijn bedrijven geselecteerd die deze bewerkingen handmatig dan wel mechanisch uitvoeren, en zijn vragenlijsten ingevuld om kenmerken van de tilsituaties vast te leggen. Tevens is op deze bedrijven geïnventariseerd welke typen fust gebruikt werden, en gevraagd of mechanisatie belemmerd wordt door de variatie in fust. Op basis van de verzamelde gegevens zijn Lifting Indices (een maat voor de fysieke belasting tijdens tilwerkzaamheden, die ook wordt toegepast door de Arbeidsinspectie) berekend
Trefwoord(en) bloembollen - teelt - arbeidsomstandigheden - optillen - kratten - arbeid (werk) - fysieke belasting
Taal Nederlands
Link
- Locatie
- Bestandsformaat PDF
- Toegang public
Kosten no
Copyright yes
Rechten copyright (Agrotechnology & Food Innovations) all rights reserved
Edu
- Aggregatieniveau informatieeenheid / toets
- Eindgebruikersrol leerling/student
Documenttype Boek
Uitvoercode
- Identifier GKOK
Uitvoercode
- Identifier ELOK
Uitvoercode
- Identifier PLANT
Rubriek
- Rubriek ID 218-C
- Rubriek omschrijving Arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.