Record nummer 368788
Identifier urn:nbn:nl:ui:32-ARTIK1848357
Titel Plattegrond en gewasrotatie
Auteur(s) Reuler, H. van; Wageningen UR
Uitgever Wageningen UR
Jaar 2006
Tijdschrift Informatieblad Topsoil+ / Wageningen UR nr. 1.
Collectie Artik+
Omschrijving Topsoil+ is één van de drie innovatie-projecten voor de open teelten in het systeeminnovatieprogramma open teelten. Het behoud van een optimale bodemkwaliteit en bodemgezondheid bij een intensieve grondbenutting staan centraal in het onderzoek. In dit informatieblad wordt de plattegrond van Topsoil+ en het schema van rotaties van de gewassen gegeven
Trefwoord(en) bodembeheer - biologische landbouw - onderzoeksprojecten - bloembollen - bloementeelt - rotaties - geïntegreerde bedrijfssystemen - vollegrondsteelt
Taal Nederlands
Link
- Locatie
- Bestandsformaat PDF
- Toegang public
Kosten no
Copyright yes
Rechten copyright (Wageningen UR) all rights reserved
Edu
- Aggregatieniveau informatieeenheid / toets
- Eindgebruikersrol leerling/student
Documenttype Boek
Uitvoercode
- Identifier ELOK
Uitvoercode
- Identifier GKOK
Uitvoercode
- Identifier PPIN
Uitvoercode
- Identifier BIOK
Uitvoercode
- Identifier PLANTGEZ
Uitvoercode
- Identifier PLANT
Rubriek
- Rubriek ID 408-G
- Rubriek omschrijving Bodemdegradatie en bodembescherming
Rubriek
- Rubriek ID 113-B-2
- Rubriek omschrijving Bedrijfssystemen
Rubriek
- Rubriek ID 502-F-4
- Rubriek omschrijving Kunstmeststoffen, bemesting
Rubriek
- Rubriek ID 503-B
- Rubriek omschrijving Onkruidbestrijding
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.