Record nummer 395519
Identifier urn:nbn:nl:ui:32-ARTIK1932267
Titel Topsoil+ : systeeminnovaties voor een duurzame sierteelt op duinzandgrond
Auteur(s) Reuler, H. van; Dubbeldam, R.
Uitgever Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit
Jaar 2010
Collectie Artik+
Omschrijving Het organische stofgehalte bepaalt in belangrijke mate de bodemkwaliteit. In duinzand breekt organische stof echter sneller af dan bij andere zandgronden. Voor de sierteelt op duinzandgronden komt het erop aan het organische stofgehalte minimaal op peil te houden. De normen voor toediening van dierlijke mest en de fosfaat- en stikstofgebruiksnormen bepalen hoeveel organische mest kwekers mogen toedienen. In veel gevallen blijkt de fosfaatnorm beperkend. Er loopt onderzoek naar compost als alternatieve organische stof bron om de bodemkwaliteit in ieder geval te handhaven.
Trefwoord(en) zandgronden - bodemchemie - organische stof - fosfaten - duingebieden - teeltsystemen - bloembollen - biologische landbouw - cultuurmethoden - sierteelt - bollenstreek - zuid-holland
Taal Nederlands
Link
- Locatie
- Bestandsformaat PDF
- Toegang public
Kosten no
Copyright yes
Rechten copyright (Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit) all rights reserved
Edu
- Aggregatieniveau informatieeenheid / toets
- Eindgebruikersrol leerling/student
Documenttype Boek
Uitvoercode
- Identifier GKOK
Uitvoercode
- Identifier ELOK
Uitvoercode
- Identifier BIOK
Uitvoercode
- Identifier GROK
Uitvoercode
- Identifier PLANTGEZ
Uitvoercode
- Identifier PLANT
Rubriek
- Rubriek ID 513-N
- Rubriek omschrijving Tulpen
Rubriek
- Rubriek ID 408-B
- Rubriek omschrijving Bodemchemie
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.