Records 1 - 10 / 11

Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
Regenwormen op het melkveebedrijf : handreiking voor herkennen, benutten en managen [PDF]
Eekeren, N. van \ Bokhorst, J. \ Deru, J. \ Wit, J. de \ 2014
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Louis Bolk Instituut \ Bron: Rapport / Louis Bolk Instituut nr. 2014-004 LbD.
In deze brochure worden handreikingen gegeven voor de praktijk, waarbij zowel strooiselbewonende, bodembewonende en pendelende regenwormen aan bod komen.
Telen bij lage fosfaatniveaus in de biologische landbouw; achtergronden en literatuurstudie [PDF]
Timmermans, B. \ Sukkel, W. \ Bokhorst, J. \ 2012
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Louis Bolk Instituut \ Bron: Publicatie / Louis Bolk Instituut nr. 2010-029 LbP.
In de praktijk van de biologische landbouw is er al gauw een fosfaatoverschot op de mineralenbalans wanneer men niet oplet. Aan de andere kant blijkt dat er in de praktijk ook goed geteeld kan worden bij zeer lage fosfaatgehalten in de bodem. Redenen...
Organische stofbeheer en stikstofleverend vermogen van de grond in de Nederlandse akkerbouw [PDF]
Bokhorst, J. \ Burgt, G.-J. van der \ 2012
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Louis Bolk Instituut \ Bron: Publicatie / Louis Bolk Instituut nr. 2012 017 LbP.
In het Nederlandse bemestingsadvies voor de akkerbouw wordt niet expliciet rekening gehouden met de stikstoflevering van de bodem vanuit afbraak van oudere organische stof. In een modelstudie met het model NDICEA is deze stikstoflevering gekwantifice...
Bodemkwaliteit en klimaatadaptatie onder grasland op het Utrechtse zand [PDF]
Eekeren, N. van \ Bokhorst, J. \ 2010
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Louis Bolk Instituut
Duurzaam bodembeheer is mogelijk interessant als klimaatadaptatiemaatregel voor de Utrechtse zandgebieden. Het project had een tweeledige doelstelling: 1. inzicht krijgen over de relatie tussen chemische, fysische en biologische bodemkwaliteit enerzi...
Bemesting in de biologische akker- en tuinbouw bij bodems met een hoge fosfaattoestand [PDF]
Bokhorst, J. \ 2010
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Louis Bolk Instituut \ Bron: Publicatie / Louis Bolk Instituut nr. 2011-001 LbP.
De bemesting met stikstof en fosfaat wordt in de Nederlandse landbouw begrensd. Dit heeft ook consequenties voor de biologische teelt. Om inzicht in deze consequenties te krijgen zijn bouwplan en bemesting op twee akkerbouwbedrijven en drie tuinbouwb...
Beoordeling bodemkwaliteit zandgrond : een inventarisatie van bodemindicatoren voor de veehouderij [PDF]
Eekeren, N. van \ Bokhorst, J. \ 2009
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Louis Bolk Instituut \ Bron: Zorg voor zand rapport nr. 7.
Het project “Zorg voor Zand” levert een bijdrage aan het ontwikkelen van kennis en identificatie van maatregelen om bodemkwaliteit en daarmee de grasopbrengst op zandgrond te kunnen sturen en verbeteren. Dit rapport beschrijft indicatoren en bijbehor...
Bodem en bemesting in de bollenteelt [PDF]
Bokhorst, J. \ Leeuwen, Y. van \ Berg, C. ter \ 2008
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Louis Bolk Instituut
De Nederlandse bloembollenteelt vindt plaats binnen meerdere bedrijfstypen en op vele grondsoorten. In al deze situaties vergen bodemkwaliteit en bemesting veel aandacht. Door onder meer strengere wetgeving rond bemesting en gebruik van bestrijdingsm...
Mest, compost en bodemvruchtbaarheid 8 jaar proefveld Mest als Kans [PDF]
Bokhorst, J. \ 2008
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Louis Bolk Instituut
Wat betreft onderhoud van de bodemkwaliteit is de bemesting een maatregel waar de boer het makkelijkst in kan variëren. Onzekerheid over de uiteenlopende eigenschappen van meststoffen maakt dat de keuze van meststoffen sterk wisselt tussen bedrijven....
Bodemvruchtbaarheid : bemestingsstrategie voor vruchtbare en levende bodem, verslag 2005 [PDF]
Cuijpers, W. \ Burgt, G.-J. van der \ Voogt, W. \ Winkel, A. van \ Smeding, F. \ Bokhorst, J. \ Kaku, E. \ 2007
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Louis Bolk Instituut \ Bron: Verslag bodem en bemesting / Biokas 2005.
Van 2002 tot eind 2005 is door het Louis Bolk Instituut onderzoek verricht op zeven biologische glasgroente bedrijven. Dit verslag heeft betrekking op met name 2005, maar waar nodig zijn ook eerdere onderzoeksresultaten in dit verslag verwerkt. Aan d...
Biokas 2005 : bodem en bemesting : gezonde bodem basis voor geslaagde teelt [PDF]
Cuijpers, W. \ Bokhorst, J. \ Koopmans, C. \ Voogt, W. \ Zoon, F. \ Janmaat, L. \ 2005
Broncollectie: Artik+ \ Bron: DLV
Voor u ligt de brochure Bodem en Bemesting Biokas. Naast basisinformatie voor de omschakelende teler treft u ook resultaten aan van onderzoek binnen Biokas. Deels is deze informatie beslist ook interessant voor de reguliere bodemgebonden teelt.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.