Records 1 - 5 / 5

Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
Goede onkruidbeheersing leidt tot verlaging van de kostprijs [PDF]
Reuler, H. van \ Wageningen UR \ 2008
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Wageningen UR \ Bron: BioKennis bericht. Bomen 2.
Onkruidbeheersing is een belangrijk knelpunt en daarmee kostenpost in de biologische boomkwekerij. De meest geschikte methode om onkruid te beheersen is afhankelijk van de teelt, bodemsoort, bedrijfsgrootte en budget. Er is een grote keuze aan maatre...
Demonstratieproeven alternatieven voor bloedmeel in de boomkwekerij [PDF]
Helm, F. van der \ Reuler, H. van \ 2008
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit \ Bron: PPO 427.
Enkele afnemers van biologische producten stellen als eis dat tijdens het productieproces geen bloed- en beendermeel gebruikt is. Om hieraan tegemoet te kunnen komen zijn in het teeltseizoen 2007 en 2008 proeven gedaan met alternatieven voor bloedmee...
Bewuste keuze inkoopstrategie kan marktontwikkeling biologische boomkwekerij doorbreken [PDF]
Reuler, H. van \ 2008
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Wageningen UR \ Bron: Biokennis bericht. Bomen 1.
De markt voor biologische boomkwekerijproducten stagneert. Het huidige areaal biologische boomkwekerij is momenteel zo’n 120 ha; dat is minder dan 1% van het totale boomkwekerijareaal. De afgelopen vijf jaar is de biologische boomkwekerij vrijwel nie...
Topsoil+ : bodemkwaliteit in de sierteelt op duinzand [PDF]
Reuler, H. van \ Dalfsen, P. van \ Os, G. van \ Helm, F. van der \ Leeuwen, P. van \ 2008
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
Poster met onderzoeksresultaten over de effecten van verbreding van de vruchtwisseling en het verhogen van het OS gehalte op de bodemkwaliteit in de intensieve vollegrondsteelt van siergewassen
Stand van zaken afbreekbare materialen [PDF]
Baltissen, A.H.M.C. \ Reuler, H. van \ Sluis, B.J. van der \ 2008
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit
Het doel van dit rapport is de stand van zaken m.b.t. het gebruik en mogelijkheden van biologisch afbreekbare materialen in de boomkwekerij te geven. Daarbij is niet alleen het begrip “biologisch afbreekbaar” van belang, maar ook het begrip “hernieuw...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.