Records 1 - 10 / 26

Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
Organic tree sector in the Netherlands [PDF]
Reuler, H. van \ 2011
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Wageningen UR, Communication Services \ Bron: Organic knowledge update. Trees February 2011.
Brochure met informatie over de biologische boomteelt in Nederland.
Nieuwe ontwikkelingen bij mechanische onkruidbestrijding [PDF]
Reuler, H. van \ Lans, A. van der \ Wageningen UR \ 2010
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Wageningen UR \ Bron: BioKennis bericht. Bomen 3.
Zoals bij veel sectoren is ook de onkruidbestrijding bij de biologische boomkwekerij een van de grootste knelpunten. De afgelopen jaren zijn met name in de biologische landbouw veel methoden ontwikkeld en beproefd om het onkruid de baas te kunnen. Op...
Topsoil+ : systeeminnovaties voor een duurzame sierteelt op duinzandgrond [PDF]
Reuler, H. van \ Dubbeldam, R. \ 2010
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit
Het organische stofgehalte bepaalt in belangrijke mate de bodemkwaliteit. In duinzand breekt organische stof echter sneller af dan bij andere zandgronden. Voor de sierteelt op duinzandgronden komt het erop aan het organische stofgehalte minimaal op p...
Topsoil+ : bodemkwaliteit in de sierteelt op duinzand [PDF]
Reuler, H. van \ Dalfsen, P. van \ Os, G. van \ Helm, F. van der \ Leeuwen, P. van \ 2008
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
Poster met onderzoeksresultaten over de effecten van verbreding van de vruchtwisseling en het verhogen van het OS gehalte op de bodemkwaliteit in de intensieve vollegrondsteelt van siergewassen
Bewuste keuze inkoopstrategie kan marktontwikkeling biologische boomkwekerij doorbreken [PDF]
Reuler, H. van \ 2008
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Wageningen UR \ Bron: Biokennis bericht. Bomen 1.
De markt voor biologische boomkwekerijproducten stagneert. Het huidige areaal biologische boomkwekerij is momenteel zo’n 120 ha; dat is minder dan 1% van het totale boomkwekerijareaal. De afgelopen vijf jaar is de biologische boomkwekerij vrijwel nie...
Demonstratieproeven alternatieven voor bloedmeel in de boomkwekerij [PDF]
Helm, F. van der \ Reuler, H. van \ 2008
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit \ Bron: PPO 427.
Enkele afnemers van biologische producten stellen als eis dat tijdens het productieproces geen bloed- en beendermeel gebruikt is. Om hieraan tegemoet te kunnen komen zijn in het teeltseizoen 2007 en 2008 proeven gedaan met alternatieven voor bloedmee...
Goede onkruidbeheersing leidt tot verlaging van de kostprijs [PDF]
Reuler, H. van \ Wageningen UR \ 2008
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Wageningen UR \ Bron: BioKennis bericht. Bomen 2.
Onkruidbeheersing is een belangrijk knelpunt en daarmee kostenpost in de biologische boomkwekerij. De meest geschikte methode om onkruid te beheersen is afhankelijk van de teelt, bodemsoort, bedrijfsgrootte en budget. Er is een grote keuze aan maatre...
Stand van zaken afbreekbare materialen [PDF]
Baltissen, A.H.M.C. \ Reuler, H. van \ Sluis, B.J. van der \ 2008
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit
Het doel van dit rapport is de stand van zaken m.b.t. het gebruik en mogelijkheden van biologisch afbreekbare materialen in de boomkwekerij te geven. Daarbij is niet alleen het begrip “biologisch afbreekbaar” van belang, maar ook het begrip “hernieuw...
Plattegrond en gewasrotatie [PDF]
Reuler, H. van \ Wageningen UR \ 2006
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Wageningen UR \ Bron: Informatieblad Topsoil+ / Wageningen UR nr. 1.
Topsoil+ is één van de drie innovatie-projecten voor de open teelten in het systeeminnovatieprogramma open teelten. Het behoud van een optimale bodemkwaliteit en bodemgezondheid bij een intensieve grondbenutting staan centraal in het onderzoek. In di...
Beleving het jaarrond [PDF]
Reuler, H. van \ Wageningen UR \ 2006
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Wageningen UR \ Bron: Informatieblad Topsoil+ / Wageningen UR nr. 3.
In dit informatieblad van het innovatieproject Topsoil+ wordt beschreven hoe met de gewaskeuze in de verruimde vruchtwisseling jaarrond meer kleur in het landschap gebracht kan worden, zodat de (Bollen)streek gedurende langere tijd aantrekkelijk is v...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.