Records 1 - 10 / 1847

Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
Financiering voor duurzame landbouwbedrijven : geld aantrekken op de sociale en ecologische waarden die jij als boer creëert [PDF]
Drion, Susan \ Boxtel, Maria van \ Vijn, Marcel \ Meulen, Harold van der Meulen \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Wageningen University & Research
Het aantal duurzame landbouwbedrijven groeit. Het realiseren van een duurzame bedrijfsvoering vraagt vaakom investeringen. Bijvoorbeeld investeringen in extra grond of in duurzame bedrijfsgebouwen. Investeringendie jij als agrarisch ondernemer inzet ...
Prestaties melkveebedrijven op economie en mineralenmanagement [PDF]
Doornewaard, Gerben \ Hoogeveen, Marga \ Prins, Henri \ Daatselaar, Co \ 2019
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Wageningen University & Research
Appreciatie van het rapport "Een onderzoek naar mogelijke relaties tussen de afname van weidevogels en de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen op veehouderijbedrijven" (Buijs, J en M. Samwel-Mantingh (2019)) door het Ctgb [PDF]
2019
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Ctgb
Ctgb-advies betreffende het rapport `Een onderzoek naar mogelijke relaties tussen de afname van weidevogels en de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen op veehouderijbedrijven.'
Planty Organic : voortgang 2018 [PDF]
Burgt, Geert-Jan van der \ Rietema, Carina \ Bus, Michiel \ Timmermans, Bart \ 2019
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Louis Bolk Instituut
Planty Organic is een proefveld waarin een biologisch akkerbouwsysteem ontwikkeld wordt op basis van volledig eigen stikstofvoorziening met niet-kerende grondbewerking en GPS gestuurde vaste rijpaden op 3.20 meter. Het is in 2012 gestart. De periode ...
Natuurinclusief voor een goede toekomst : wat valt te leren van Hoeve Stein als voorbeeld van zelfrealisatie van natuur? [PDF]
Westerink, Judith \ Melman, DIck \ Schrijver, Raymond \ Schotman, Alex \ Visser, Tim \ 2019
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Wageningen Environmental Research \ Bron: Wageningen Environmental Research rapport 2948.
Hoeve Stein in de provincie Zuid-Holland is omgevormd van een gangbare melkveehouderij tot een biologische natuurboerderij. Het betrof een samenwerking tussen de boer, de provincie, de gemeente en Staatsbosbeheer. Afwaardering van de grond, gedegen a...
Nieuwe boeren 2019 : leertraject Bio- en BD-landbouw [PDF]
Hillaert, E. \ 2019
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Landwijzer vzw
Een onderzoek naar mogelijke relaties tussen de afname van weidevogels en de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen op veehouderijbedrijven in Gelderland [PDF]
Buijs, Jelmer \ Samwel-Mantingh, Margriet \ 2019
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Buijs Agro-Services
In dit onderzoek werd op 24 Gelderse veehouderijbedrijven (15 gangbare en 9 biologische) de belasting van krachtvoer, mest en bodem met 685 verschillende bestrijdingsmiddelen en anti-parasitaire geneesmiddelen onderzocht. Verder nam in dit onderzoek ...
Een betere gezondheid en welzijn voor varkens : handboek voor biologische varkenshouders [PDF]
Holinger, M. \ Ayrle, H. \ Bochicchio, D. \ Butler, G. \ Dippel, S. \ Edwards, S. \ Holmes, D. \ Illmann, G. \ Leeb, C. \ Maupertuis, F. \ Melisová, M. \ Prunier, A. \ Rousing, T. \ Rudolph, G. \ Früh, B. \ 2019
Broncollectie: Artik+ \ Bron: FiBL
Dit handboek is ontworpen om boeren te ondersteunen in hun dagelijkse werk om gezonde varkens te houden en om mogelijke symptomen vroegtijdig te herkennen. Zo wordt dierenleed voorkomen.
Geïntegreerde gewasbescherming nader beschouwd : tussenevaluatie van de nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst [PDF]
Tiktak, Aaldrik \ Bleeker, Albert \ Boezeman, Daan \ Dam, Jan van \ Eerdt, Martha van \ Franken, Ron \ Kruitwagen, Sonja \ Uyl, Roos den \ Boon, Polly \ Gerritsen-Ebbe, Rianda \ Leendertse, Peter \ Spoorenberg, Piet \ Stokkers, Rob \ Thijssen, Martijn \ Verschoor, Anja \ Verstand, Daan \ 2019
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Planbureau voor de Leefomgeving \ Bron: PBL-publicatienummer 3549.
Houden van (biologisch) pluimvee als neventak [PDF]
Buyse, K. \ Kempen, I. \ 2019
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Proefbedrijf Pluimveehouderij
Deze brochure vat samen welke mogelijkheden er zijn om kleinschalig biologisch pluimvee te houden.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.