Geselecteerd op:

Records 1 - 10 / 374

Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
Assortiment-kanaalmatch voor biologische fair tradeproducten [PDF]
2008
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Fairmatch Support
Stichting FairBites ontwikkelt middels een innovatief organisatiemodel biologische en fair trade voedingsproducten voor de out-of-home (OOH) markt. Deze producten zijn zeer beperkt beschikbaar in dit marktsegment dat ± 35% van de voedingsmarkt verteg...
Milieuwinst biologische boomkwekerij : vergelijking van de milieubelasting door gewasbescherming in enkele biologische en gangbare teelten van boomkwekerijgewassen [PDF]
Blok, J. de \ 2008
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit \ Bron: PPO 426.
In dit rapport wordt getracht zicht te krijgen op de meerwaarde van biologisch geteelde bomen t.o.v. gangbaar geteelde bomen. Er is weinig gericht onderzoek uitgevoerd naar de meerwaarde in het gebruik van biologisch gekweekte boomkwekerij producten....
Verkenning haalbaarheid glutenvrije keten : focus op graansoorten amaranth, quinoa en teff [PDF]
Janssens, B. \ Berg, I. van den \ Leeuwen, M. van \ Jukema, N. \ 2008
Broncollectie: Artik+ \ Bron: LEI Wageningen UR \ Bron: Rapport / LEI 2008-034. Werkveld 3, Consumenten en ketens.
Verkenning haalbaarheid glutenvrije keten Focus op graansoorten amaranth, quinoa en teff Dit rapport bevat een verkenning naar de haalbaarheid van glutenvrije ketens. In de verkenning staan de granen amaranth, quinoa en teff centraal. Naast de mogeli...
Eén plus één is drie : biodiversiteitmaatregelen voor een rendabele melkveehouderij [PDF]
Wit, J. de \ Eekeren, N. van \ Nau, W. \ 2008
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Louis Bolk Instituut
In deze brochure worden maatregelen beschreven waarbij biodiversiteit direct of indirect bijdraagt aan een goede en stabiele landbouwproductie met minder hulpmiddelen zoals kunstmest. Functionele maatregelen ter verbetering van het bedrijfsrendement ...
De waarde van monitoring en evaluatie [PDF]
Vogelezang, J.V.M. \ Wijnands, F.G. \ 2008
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Syscope : kwartaalblad van systeeminnovatieprogramma's / Wageningen UR 17: 3 - 8
Alleen door ingrijpende vernieuwingen kan de landbouw echt verduurzamen. Innovatie-experimenten leveren daar een belangrijke bijdrage aan. Maar is de bijdrage aan het veranderingsproces wel te meten, en hoe en wat meet je dan? En is het mogelijk leer...
Stromingen en methoden van monitoring en evaluatie [PDF]
Arkesteijn, M.C.M. \ Mierlo, B.C. van \ 2008
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Syscope : kwartaalblad van systeeminnovatieprogramma's / Wageningen UR 17: 9 - 11
Vernieuwingen ontstaan wanneer stakeholders in een proces van samen denken en doen van elkaar leren. Om beter grip te krijgen op dit soort leerprocessen worden steeds vaker monitoring- en evaluatiemethodieken ingezet. Welke methoden zijn er zoal te g...
Meten met meerdere maten: Dilemma's bij de evaluatie van kennisnetwerk Bioconnect [PDF]
2008
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Syscope : kwartaalblad van systeeminnovatieprogramma's / Wageningen UR 17: 40 - 43
Monitoring en evaluatie kan meerdere doelen dienen: leren en verantwoorden. Maar het combineren van verschillende doelen roept snel spanningen op, zoals de evaluatie van het kennisnetwerk Bioconnect heeft laten zien. De evaluatie was erg leerzaam, en...
‘We willen de effecten van onderzoek vastpakken’ [PDF]
2008
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen UR \ Bron: Syscope : kwartaalblad van systeeminnovatieprogramma's / Wageningen UR 17: 40 - 45
Het liefst heeft LNV precies inzicht in wat het effect is van ontwikkelde kennis. Wat doet de gebruiker ermee en hoe werkt die kennis door in de praktijk? Maar dit blijkt soms lastig te achterhalen. Een goede methode van monitoring en evaluatie is ge...
Versterking markt- en ketensamenwerking biologische wijnbouw : Groesbeekse wijngaarden op de (wijn)kaart [PDF]
Maas, F. \ 2008
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit \ Bron: PPO 2008-15.
Bij een verdere groei van de Nederlandse wijn is het zeer belangrijk om de kwaliteit en voedselveiligheid van de wijn te borgen. Deze ontwikkeling is kwetsbaar en mogelijke ‘fouten ’ zullen funest zijn voor het Nederlandse wijnimago en ontwikkeling v...
Resultaten geïntegreerd systeem 2007 [PDF]
Geel, W. van \ Haan, J. de \ Dam, A.M. van \ 2008
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving \ Bron: Informatieblad nutriënten waterproof no. 14.
Dit infoblad beschrijft de resultaten van het geïntegreerde systeem: een akkerbouwrotatie met prei en lelie erin. Het project Nutriënten Waterproof (NWP) richt zich op de ontwikkeling van duurzame bedrijfssystemen op zandgrond met een minimaal verlie...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.