Records 1 - 10 / 28

Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
Topsoil+ : systeeminnovaties voor een duurzame sierteelt op duinzandgrond [PDF]
Reuler, H. van \ Dubbeldam, R. \ 2010
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit
Het organische stofgehalte bepaalt in belangrijke mate de bodemkwaliteit. In duinzand breekt organische stof echter sneller af dan bij andere zandgronden. Voor de sierteelt op duinzandgronden komt het erop aan het organische stofgehalte minimaal op p...
Biologische bolbloemen- en bollenteelt, daar gebeurt het! : gebruikswaarde onderzoek biologische tulp : verslag van de eerste serie cultivars [PDF]
Leeuwen, Y. van \ 2009
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Proeftuin Zwaagdijk
In de veredeling en vermeerdering van de tulpen wordt geen rekening gehouden met de biologische bollenteelt. Van de gebruikte en beschikbare cultivars is geen, of nauwelijks, informatie bekend en beschikbaar als het gaat om gedragingen in de biologis...
Aaltjeswaardplantschema [PDF]
DLV Plant \ PPO-AGV \ 2008
Broncollectie: Artik+ \ Bron: LV Plant
In elk bouwplan komen aaltjes voor. Voor telers is kennis over de aanwezigheid van schadelijke aaltjes van belang. Gewaswaarnemingen en vooral aaltjesmonsters laten zien welke aaltjes aanwezig zijn. Als de aaltjessituatie bekend is dan kan een juiste...
Bodem en bemesting in de bollenteelt [PDF]
Bokhorst, J. \ Leeuwen, Y. van \ Berg, C. ter \ 2008
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Louis Bolk Instituut
De Nederlandse bloembollenteelt vindt plaats binnen meerdere bedrijfstypen en op vele grondsoorten. In al deze situaties vergen bodemkwaliteit en bemesting veel aandacht. Door onder meer strengere wetgeving rond bemesting en gebruik van bestrijdingsm...
Minder tillen in de bloembollen- en bolbloementeelt [PDF]
Roelofs, P. \ Baltissen, T. \ Wildschut, J. \ Diepen, M. van \ 2007
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Agrotechnology & Food Innovations
Plattegrond en gewasrotatie [PDF]
Reuler, H. van \ Wageningen UR \ 2006
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Wageningen UR \ Bron: Informatieblad Topsoil+ / Wageningen UR nr. 1.
Topsoil+ is één van de drie innovatie-projecten voor de open teelten in het systeeminnovatieprogramma open teelten. Het behoud van een optimale bodemkwaliteit en bodemgezondheid bij een intensieve grondbenutting staan centraal in het onderzoek. In di...
Beleving het jaarrond [PDF]
Reuler, H. van \ Wageningen UR \ 2006
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Wageningen UR \ Bron: Informatieblad Topsoil+ / Wageningen UR nr. 3.
In dit informatieblad van het innovatieproject Topsoil+ wordt beschreven hoe met de gewaskeuze in de verruimde vruchtwisseling jaarrond meer kleur in het landschap gebracht kan worden, zodat de (Bollen)streek gedurende langere tijd aantrekkelijk is v...
Biologische bestrijding van mijten en trips bij de hyacintenvermeerdering : praktijkproeven met roofmijten in holkamers [PDF]
Zuilichem, H. van \ Conijn, C. \ Korsuize, A. \ Vreeburg, P. \ 2006
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen
Het doel van het project was optimaliseren van de toepassing van roofmijten ter bestrijding van bollen- en stromijt en eventueel aanwezige trips tijdens de bewaring van hol- en snijbollen van hyacint.
Nieuwe teelten [PDF]
Reuler, H. van \ Wageningen UR \ 2006
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Wageningen UR \ Bron: Informatieblad Topsoil+ / Wageningen UR nr. 2.
Bodemgezondheid staat centraal in het onderzoek van Topsoil+. Vruchtwisseling is daarin een belangrijk instrument om ziekten en plagen te beheersen. In dit informatieblad wordt de keuze voor sierheesters als nieuwe teelt in de vruchtwisseling van blo...
Streefwaarden kwaliteitsproductie [PDF]
Reuler, H. van \ Wageningen UR \ 2006
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Wageningen UR \ Bron: Informatieblad Topsoil+ / Wageningen UR nr. 4.
In Topsoil+ zijn voor beide bedrijfssystemen (geïntegreerd en biologisch) specifieke streefwaarden voor kwaliteitsproductie voor de verschillende gewassen opgesteld. In dit informatieblad worden de streefwaarden voor de kwaliteitsproductie van bloemb...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.