Records 1 - 7 / 7

Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
Onderzoek naar biologische broei van tulpen [PDF]
Leeuwen, Y. van \ 2004
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Proeftuin Zwaagdijk
In 2002-2003 en 2003-2004 heeft Proeftuin Zwaagdijk, in opdracht van 'Ekoflor', gekeken naar de afbroei van biologische tulpen op water. Het tweejarig project werd gefinancierd door het Productschap Tuinbouw. Tijdens de twee broeiseizoenen werden er ...
Bestrijding bollenmijt in hol-en snijbollen hyacint [PDF]
Vreeburg, P.J.M. \ Conijn, C.G.M. \ Korsuize, C.A. \ Zuilichem, J.A.A. van \ 2004
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Bloembollen
Bollen- en stromijten kunnen voor veel schade zorgen in hol- en snijbollen tijdens de vermeerderingsfase in de bewaarcel. Meestal treft het Fusarium-gevoelige cultvars, doordat deze mijten zich gemakkelijk kunnen vermeerderen op het door Fusarium-aan...
Een gat in de markt? : verkenning van de afzetketen voor biologische bloembollen [PDF]
Jansma, J.E. \ Stokkers, R. \ Zwart, M. \ 2004
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Bloembollen \ Bron: PPO nr. 711.
Rijenbemesting met rundveedrijfmest in biologische teelt van narcis : teelttechnische toepassing en ammoniakemissie [PDF]
Zuilichem, J.A.A. van \ Kater, L.J.M. \ Bakkum, C.A. \ Wondergem, M.J. \ Jansma, J.E. \ Huijsmans, J.F.M. \ Hol, J.M.G. \ 2004
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen \ Bron: PPO nr. 712.
In een biologische teelt van bloembollen is het zeer lastig om de bemesting optimaal af te stemmen op de gewasbehoefte. Dit geldt vooral voor bloembollen die in het voorjaar bloeien, zoals narcis. Deze gewassen hebben al vroeg in het voorjaar stiksto...
Praktijkproef bestrijding tulpengalmijt met CA-bewaring [PDF]
Zuilichem, J.A.A. van \ Conijn, C.G.M. \ 2004
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Bloembollen \ Bron: PPO nr. 713.
De productie van biologische snijtulpen is slechts enkele jaren geleden van de grond gekomen. Tulpengalmijten hebben echter in verschillende jaren voor enorme schade in de biologische teelt gezorgd, waardoor leveringen niet nagekomen konden worden en...
Best practices gewasbescherming, Bloembollen [PDF]
Os, G. van \ Kool, S. de \ Haan, J. de \ 2004
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving \ Bron: Best practices gewasbescherming
De PPO-serie 'Best practices Gewasbescherming', overzichten van maatregelen, bevat in totaal 6 uitgaven. Dit rapport beschrijft de sector bloembollen. De volgende onderwerpen komen aan de orde: de gevolgde werkwijze; een algemene beschrijving van geï...
Ketenchecklist biologische snijtulpen : evaluatie prototype 2002-2004 [PDF]
Zuilichem, J.A.A. van \ Jansma, J.E. \ 2004
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Bloembollen \ Bron: PPO nr. 710.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.