Records 1 - 4 / 4

Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
Inzet van mycorrhiza’s in de bollenteelt [PDF]
Boer, M. de \ Breeuwsma, S.J. \ Baar, J. \ Hiddink, G.A. \ 2005
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Bollen
In samenwerking met PPO-paddestoelen is door PPO-bloembollen in Lisse een proef met hyacinten opgezet waarin het effect van mycorrhiza-preparaten op gewasgroei en bestrijding van Pythium-wortelrot werd getest. Uit de eerste resultaten in het voorjaar...
Perspectief innovatieve onkruidbestrijdingsmethoden in de biologische landbouw [PDF]
Spruijt, J. \ Bleeker, P. \ Schans, D. van der \ Zuilichem, H. van \ Wekken, J. van der \ 2005
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector AGV
In deze publicatie van het Onderzoeksprogramma Systeeminnovaties geïntegreerde en biologische open teelten zijn de economische perspectieven beoordeeld van nieuwe beschikbare technologie die kan worden toegepast om tot een effectievere onkruidbestrij...
Teelthandleiding biologische lelieteelt [PDF]
2005
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Proeftuin Zwaagdijk
Handleiding voor de biologische lelieteelt in opdracht van de Stichting Regionaal Onderzoek Lelieteelt in Noord- en Oost Nederland (ROL). Er is gebruik gemaakt van de gegevens die verkregen zijn in het onderzoek van ROL in het kader van het project B...
Duurzame sierteelt in de vollegrond [PDF]
Beuze, M. de \ Kool, S. de \ Reuter, H. van \ Geers, F. \ 2005
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen \ Bron: PPO Publicatie nr. 715.
In deze brochure wordt een overzicht gegeven van de verschillende gewasbeschermingsmethoden, bemestingsstrategieën en andere duurzaamheidsaspecten die in de loop van de jaren zijn ontwikkeld binnen het systeeminnovatieonderzoek in de sectoren bloembo...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.