Records 1 - 8 / 8

Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
Plattegrond en gewasrotatie [PDF]
Reuler, H. van \ Wageningen UR \ 2006
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Wageningen UR \ Bron: Informatieblad Topsoil+ / Wageningen UR nr. 1.
Topsoil+ is één van de drie innovatie-projecten voor de open teelten in het systeeminnovatieprogramma open teelten. Het behoud van een optimale bodemkwaliteit en bodemgezondheid bij een intensieve grondbenutting staan centraal in het onderzoek. In di...
Beleving het jaarrond [PDF]
Reuler, H. van \ Wageningen UR \ 2006
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Wageningen UR \ Bron: Informatieblad Topsoil+ / Wageningen UR nr. 3.
In dit informatieblad van het innovatieproject Topsoil+ wordt beschreven hoe met de gewaskeuze in de verruimde vruchtwisseling jaarrond meer kleur in het landschap gebracht kan worden, zodat de (Bollen)streek gedurende langere tijd aantrekkelijk is v...
Biologische bestrijding van mijten en trips bij de hyacintenvermeerdering : praktijkproeven met roofmijten in holkamers [PDF]
Zuilichem, H. van \ Conijn, C. \ Korsuize, A. \ Vreeburg, P. \ 2006
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen
Het doel van het project was optimaliseren van de toepassing van roofmijten ter bestrijding van bollen- en stromijt en eventueel aanwezige trips tijdens de bewaring van hol- en snijbollen van hyacint.
Nieuwe teelten [PDF]
Reuler, H. van \ Wageningen UR \ 2006
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Wageningen UR \ Bron: Informatieblad Topsoil+ / Wageningen UR nr. 2.
Bodemgezondheid staat centraal in het onderzoek van Topsoil+. Vruchtwisseling is daarin een belangrijk instrument om ziekten en plagen te beheersen. In dit informatieblad wordt de keuze voor sierheesters als nieuwe teelt in de vruchtwisseling van blo...
Streefwaarden kwaliteitsproductie [PDF]
Reuler, H. van \ Wageningen UR \ 2006
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Wageningen UR \ Bron: Informatieblad Topsoil+ / Wageningen UR nr. 4.
In Topsoil+ zijn voor beide bedrijfssystemen (geïntegreerd en biologisch) specifieke streefwaarden voor kwaliteitsproductie voor de verschillende gewassen opgesteld. In dit informatieblad worden de streefwaarden voor de kwaliteitsproductie van bloemb...
Productiegegevens bloembollen [PDF]
Reuler, H. van \ Wageningen UR \ 2006
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Wageningen UR \ Bron: Informatieblad Topsoil+ / Wageningen UR nr. 8.
In dit informatieblad van het innovatieproject Topsoil+ worden de productiegegevens van de bloembollenteelt in 2005-2006 gegeven. De bolgewassen tulp, hyacint en narcis werden zowel in het biologische- als in het geïntegreerde bedrijfssyteem geteeld
Topsoil + : factsheet 2006 [PDF]
Wageningen UR \ 2006
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Wageningen UR
In deze factsheet wordt de stand van zaken in 2006 gegeven van het innovatieproject Topsoil+. Het behoud van een optimale bodemkwaliteit en bodemgezondheid bij een intensieve grondbenutting staan centraal in het onderzoek. Topsoil+ wordt uitgevoerd o...
Fysieke belasting bij fusthandling in de bloembol- & bolbloemsector : rapportage van fase 1 = Physical load due to manual handling of crates in flower bulbs and bulb flower production [PDF]
Roelofs, P.F.M.M. \ Baltissen, A.H.M.C. \ Looije, A.A.J. \ Snoek, A.J. \ Wildschut, J. \ 2006
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Agrotechnology & Food Innovations \ Bron: Rapport / Agrotechnology & Food Inovations 674.
In 2004 is in het kader van het Arboconvenant Agrarische sectoren een inventarisatie gemaakt van tilsituaties in de bloembollenkweek en de broeierij van bolbloemen. Tijdens de inventarisatie zijn tien bollenbedrijven en drie mechanisatiebedrijven bez...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.