Records 1 - 10 / 14615

Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
Urban Food Policies in Ede and Ljubljana : comparative case study in times of COVID-19 [PDF]
Roeleveld, Roos \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: publisher not identified
GEOFOOD - Energy model of geothermal greenhouse aquaponic systems, Part II, Simulations for geothermal greenhouse production in the Netherlands [PDF]
Boedijn, Alexander \ Baeza, Esteban \ Poot, Eric \ 2020
Broncollectie: WUR Staff publications \ Bron: Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business Unit Greenhouse Horticulture
To illustrate the functionality and applicability of a geothermal aquaponic model that has been developed for the EU project GEOFOOD, this report contains two scenarios based on geothermal greenhouse production in the Netherlands. In these scenarios ...
GEOFOOD - Energy model of geothermal greenhouse aquaponic systems, Part II, Simulations for geothermal greenhouse production in the Netherlands [PDF]
Boedijn, Alexander \ Baeza, Esteban \ Poot, Eric \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Greenhouse Horticulture \ Bron: Report / Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Greenhouse Horticulture WPR-969.
Voor het EU-project GEOFOOD is een aquaponics model ontwikkeld dat gericht is op gebruik van geothermische energie. Om de functionaliteit en toepasbaarheid van het model te demonstreren bevat dit rapport de resultaten van twee scenario studies die pr...
Potentieel van lokale biomassa en invoedlocaties van groengas : Een verkenning voor 2030 [PDF]
Veen, R. van der \ Naber, N. \ Leguijt, C. \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: CE Delft
In de studie is verkend hoeveel groengas uit lokale biomassa zou kunnen worden ingevoed in het openbare aardgasnet in 2030 en wat de locaties van invoeding zouden kunnen zijn. Hiervoor is bestudeerd hoeveel biomassa er economisch beschikbaar kan kome...
Omgevingsagenda Oost-Nederland [PDF]
Nolte, R. \ Praamstra, K. \ Engbers, S. \ Lissberg, I. \ Grevelingen, J. \ Boot, A. \ Verspui, K. \ Jong, D. de \ Verheggen, C. \ Kinds, A. \ Laarman-Hoogendoorn, D. \ Wessels, J. \ Nolten, S. \ Lenis, M. \ Smit, H. \ Hesseling, S. \ Hulshuis, A. \ Mekers, C. \ Huneker, J. \ Kemperman, M. \ Rijzinga, P. \ Athmer, J. \ Eisenga, R. \ Linden, W. van der \ Oort, B. van \ Westing, M. van \ Wagt, M. van der \ Kool, L. \ Coenraadts, J. \ Wijngaard, M. \ Speulman, A. \ Aangenendt, C. \ Zeeuw, C. de \ Bres, D. \ Oosting, R. \ Hoogbergen, M. \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Royal HaskoningDHV
Met de omgevingsagenda verstevigen Rijk en regio een meer integrale, gebiedsgerichte, programmatische aanpak en samenwerking bij de opgaven in de fysieke leefomgeving. De omgevingsagenda is een adaptieve agenda die jaarlijks zal worden geactualiseerd...
Lerende evaluatie van het Natuurpact 2020 : gezamenlijk de puzzel leggen voor natuur, economie en maatschappij : tweede rapportage [PDF]
Folkert, Rob \ Bouwma, Irene \ Kuindersma, Wiebren \ Hoek, Dirk-Jan van der \ Gerritsen, Alwin \ Kunseler, Eva \ Buijs, Arjen \ Broekhoen, Saskia van \ Knegt, Bart de \ Aalbers, Carmen \ Kamphorst, Dana \ Doren, Didi van \ Klaassen, Pim \ Wit-de Vries, Esther de \ Roelofsen, Hans \ Agricola, Herman \ Os, Jaap van \ Frissel, Joep \ Donders, Josine \ Verwoerd, Lisa \ Giesen, Paul \ Sanders, Marlies \ Goossen, Martin \ Nuesink, Nienke \ Arnouts, Rikke \ Boer, Tineke de \ Dam, Rosalie van \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: PBL Planbureau voor de Leefomgeving
In deze tweede lerende evaluatie van het Natuurpact maken we de balans op van de voortgang van de uitvoering van het Natuurbeleid dat voortkomt uit het Natuurpact, en kijken we hoe het Rijk en de provincies het natuurbeleid – waar nodig – kunnen vers...
Provinciaal beleid voor maatschappelijke betrokkenheid bij natuur - het beleid nader bekeken in 8 casussen : achtergrondstudie bij de Tweede Lerende Evaluatie Natuurpact [PDF]
Bouwma, Irene \ Kamphorst, Dana \ Doren, Didi van \ Boer, Tineke de \ Buijs, Arjen \ Goossen, Martin \ Donders, Josine \ Frissel, Joep \ Broekhoven, Saskia van \ Mensink, Viktor \ Zee, Friso van der \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu \ Bron: WOt-technical report 175.
De provincies hebben sinds 2013 hun beleid voor het versterken van maatschappelijke betrokkenheid bij natuur verder ontwikkeld. In het kader van de Tweede Lerende Evaluatie van het Natuurpact is in dit onderzoek gekeken naar provinciale beleidsstrate...
Realisatie Natuurnetwerk door provincies : achtergrondstudie bij de Tweede Lerende Evaluatie Natuurpact [PDF]
Kuindersma, W. \ Doren, D. \ Arnouts, R.C.M. \ Kamphorst, D.A. \ Nuesink, J.G. \ Wit-de Vries, E. de \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu \ Bron: WOt-technical report 174.
Dit rapport bevat een analyse van vier provinciale strategieën voor realisatie van het Natuurnetwerk Nederland: (1) zelfrealisatie; (2) gebiedsprocessen; (3) handhaving en monitoring en (4) schilbeleid. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van d...
Samenhang Klimaatakkoord en natuurbeleid : proces en implementatie van het Klimaatakkoord door provincies en maatschappelijke partijen en de potentiële effecten op biodiversiteitsdoelen van de Vogel- en Habitatrichtlijn [PDF]
Knegt, Bart de \ Pleijte, Marcel \ Wit-de Vries, Esther de \ Bouwma, Irene \ Kistenkas, Fred \ Nieuwenhuizen, Wim \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu \ Bron: WOt-technical report 179.
Het doel van dit project was om in beeld te brengen hoe het Klimaatakkoord en het natuurbeleid elkaar raken. Resultaten laten zien dat provincies en andere maatschappelijke partijen voor de uitvoering van het Klimaatakkoord aanhaken bij bestaande bel...
Van A naar Biodiversiteit : op weg naar een natuurinclusieve landbouw [PDF]
Smits, Marie-José \ Dawson, Andrew \ Dijkshoorn-Dekker, Marijke \ Ferwerda-van Zonneveld, Reina \ Michels, Rolf \ Migchels, Gerard \ Polman, Nico \ Schrijver, Raymond \ Sukkel, Wijnand \ Vogelzang, Theo \ Kistenkas, Fred \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Wageningen Economic Research \ Bron: Rapport / Wageningen Economic Research 2020-043.
In dit rapport wordt allereerst literatuur over transitiemanagement verkend. De opgedane kennis wordt meegenomen om een routeplanner te ontwikkelen, die gebruikt kan worden om natuurinclusieve landbouw op regioniveau te stimuleren. Deze routeplanner ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.