Records 1 - 10 / 288

Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
Natuurbeheer- en zoneringsmaatregelen voor zeven aangewezen vogelsoorten in Natura 2000-gebied Veluwe : bouwstenen Soortenherstel Beheerplan Natura 2000 Veluwe : achtergrondrapport [PDF]
Sierdsema, Henk \ Holt, Henk ten \ Martens, Susan \ Nijssen, Marijn \ Verburg, Petra \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Sovon Vogelonderzoek Nederland \ Bron: Sovon-rapport 2020/32.
De provincie Gelderland is verantwoordelijk voor het bereiken van de natuur- en biodiversiteits-doelstellingen in het Natura 2000-gebied Veluwe. Voor de Veluwe is daartoe een Natura 2000-beheerplan opgesteld dat op hoofdlijnen aangeeft welke maatrege...
‘Ik heb altijd gevonden dat de wereld niet groen genoeg is’ [PDF]
Boo, M. de \ 2019
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Wageningen world : magazine van Wageningen UR en KLV over werken aan de kwaliteit van leven 3: 40 - 43
In Wageningen ontwaakte bij Arthur van der Linden een passie voor internationale natuurbescherming. Hij richtte met vrienden Stichting Oasebos op om regenwoud in Costa Rica veilig te stellen. De kern van natuurbescherming is dat je ruimte nodig hebt,...
Achteruitgang koraalriffen Caribisch Nederland: oorzaken en mogelijke oplossingen voor koraalherstel [PDF]
Meesters, Erik H. \ Becking, Leontine E. \ Geest, Matthijs van der \ 2019
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Wageningen Marine Research \ Bron: Wageningen Marine Research rapport C061/19.
De paradox van een maakbare natuur - ingebakken en omstreden : betekenis culturele identiteit voor draagvlak natuurbeleid en -beheer [PDF]
Pedroli, B. \ During, R. \ 2019
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu \ Bron: WOt-technical report 166.
Dit essay onderzoekt de veelvormigheid waarmee natuurbetrokkenheid kan worden getoond tegen de achtergrond van culturele identiteit. Culturele identiteit, hier gebruikt als verzamelnaam voor de binding van mensen met hun omgeving, speelt een rol bij ...
Verbindende perspectieven voor een duurzaam landelijk gebied [PDF]
Gies, Edo \ Nieuwenhuizen, Wim \ Buuren, Michael van \ Pleijte, Marcel \ 2019
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Wageningen Economic Research
In het landelijk gebied komen veel beleidsthema’s samen. Op alle thema’s is verdere verduurzaming nodig om de lange termijn doelen te halen. Om het landelijk gebied van Overijssel richting 2050 verder te verduurzamen, moet de provincie oplossingen vi...
Conflicts forever : Understanding the role of conflicts in conservation tourism [PDF]
Pellis, Arjaan \ 2019
Broncollectie: WUR Staff publications \ Bron: Wageningen University
<p>In this thesis I explore the role of conflicts in conservation tourism. Conservation tourism forms a commercial practice that intends to contribute to economic development and biodiversity conservation. Conflicts can be expected to play a role her...
Achteruitgang koraalriffen Caribisch Nederland: oorzaken en mogelijke oplossingen voor koraalherstel [PDF]
Meesters, Erik H. \ Becking, Leontine E. \ Geest, Matthijs, van der \ 2019
Broncollectie: WUR Staff publications \ Bron: Wageningen Marine Research
zonder beschrijving
Lively elephants: an ethnography of elephant-based ecotourism in Tangkahan, Indonesia [PDF]
Muhammad Lubabun Ni’am Asshibbamal Shoddamiyah, \ 2019
Broncollectie: Artik+ \ Bron: publisher not identified
De paradox van een maakbare natuur – ingebakken en omstreden : betekenis culturele identiteit voor draagvlak natuurbeleid en –beheer [PDF]
Pedroli, B. \ During, R. \ 2019
Broncollectie: WUR Staff publications \ Bron: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
This essay explores the diverse forms of social engagement with nature, against the background of cultural identity. Cultural identity, used here as an umbrella term for the connections people feel with their environment, is a factor in the local nat...
Ontwikkelingsvisie Nationaal Park Nieuw Land [PDF]
2019
Broncollectie: Artik+
Deze ontwikkelingsvisie geeft een gezamenlijk beeld van de richting waar de acht gebiedspartners naartoe willen: een internationaal uniek natuurgebied dat uitnodigt tot avontuur en op verschillende manieren kan worden beleefd. De ontwikkelingsvisie g...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.