Records 1 - 10 / 848

Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
Genome editing bij planten en gewassen : naar een modern biotechnologiebeleid met oog voor verschil in risico’s en bredere afwegingen [PDF]
Habets, Michelle \ Hove, Lilian van \ Elst, Rinie van \ Steverink, Frank \ 2019
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Rathenau Instituut
Beheersing van aardappelmoeheid in de akkerbouw : Een update! Alles over aardappelmoeheid (AM): achtergronden, regelgeving, bemonstering, bestrijding en beheersing [PDF]
Molendijk, L.P.G. \ Jongh, Edwin, de \ 2018
Broncollectie: WUR Staff publications \ Bron: Branche Organisatie Akkerbouw
zonder beschrijving
NVWA rapport fytosanitaire signaleringen 2017 [PDF]
2018
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Nederlandse Voedsel - en Warenautoriteit \ Bron: Fytosanitaire signalering ... : overzicht van vondsten van schadelijke organismen en andere organismegerichte informatie / Plantenziektenkundige Dienst
Onderzoek naar de virulentie van Ralstonia pseudosolanacearum uit kasroos (Rosa spp.) [PDF]
Tjou-Tam-Sin, N.N.A. \ Bilt, J.L.J. van de \ Westenberg, M. \ Gorkink-Smits, P.P.M.A. \ Landman, N.M. \ Bergsma-Vlami, M. \ 2018
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO 49 2: 57 - 63
Isolaten van Ralstonia pseudosolanacearum, afkomstig uit kasroos (Rosa spp.), zijn getoetst op virulentie in twee rozencultivars (‘Armando’ en ‘Red Naomi’) en in tomaat, tabak, aubergine en paprika. De toegepaste inoculatiemethoden laten significante...
Grasgids 2017 [PDF]
2017
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Grasgids : grassen voor sport, gazon, recreatie, berm, dijk en golfgreen...
De Grasgids is een leidraad voor de toepassing van grasrassen en -mengsels voor sport, gazon, recreatie, berm, dijk en golfgreen. Voor de Grasgids is gebruik gemaakt van gegevens uit vergelijkend rassenonderzoek uitgevoerd bij Wageningen Plant Resear...
NVWA : rapport fytosanitaire signaleringen 2016 [PDF]
2017
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit \ Bron: Fytosanitaire signalering ... : overzicht van vondsten van schadelijke organismen en andere organismegerichte informatie / Plantenziektenkundige Dienst
Vanaf 2004 doet de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) jaarlijks verslag van de staat van de Plantgezondheid in Nederland. De rapportage geeft een overzicht van in- en uitgaande notificaties, uitgevoerde inspecties op en bestrijdingsacties ...
Grasgids dé leidraad voor kwaliteit [PDF]
Wiersema, S. \ 2017
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Greenkeeper : vakblad voor greenkeeping 28 1: 13
De Grasgids 2017 is uit: nieuwe cijfers en wederom een verbetering in genetica. De afgelopen 20 jaar is er maar liefst 30% winst geboekt op het gebied van genetica. Dit komt neer op 1,4% per jaar; een getal waar veredelaars van granen of koolzaad all...
Proefprogramma Boomkwekerij 2017 [PDF]
Rys, F. \ 2017
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Sierteelt&groenvoorziening 61 4: 19 - 21
Eind oktober 2016 werd in het Technisch Comité Boomkwekerij het proefprogramma boomkwekerij voor 2017 vastgelegd. Door ook ondersteuning in diverse proeven en projecten in opdracht van firma’s te verlenen, wordt praktijkgericht onderzoek verricht in ...
Sturende factoren in de ontwikkeling van rietmoeras [PDF]
Lucassen, C.H.E.T. \ Westendorp, P.J. \ Bohnen-Verbaarschot, E.J.H. \ Poelen, M. \ Smolders, A.J.P. \ 2017
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 3: 119 - 127
In Nederland zijn talloze gebieden waar uitbreiding of ontwikkeling van riet (Phragmites australis) zeer gewenst is maar niet op gang komt. Rietontwikkeling is onderdeel van de doestellingen die in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en Natura 200...
Proeven boomkwekerij in beeld [PDF]
Rys, R. \ Van Haecke, D. \ Van Remoortere, L. \ Christiaens, A. \ Dierickx, M. \ Adriaensens, S. \ Delcour, I \ Blancquaert, D. \ Vissers, M. \ 2017
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Sierteelt&groenvoorziening 61 13: 21 - 25
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.