Record nummer 311801
Identifier urn:nbn:nl:ui:32-ARTIK1744762
Titel Rijenbemesting met rundveedrijfmest in biologische teelt van narcis : teelttechnische toepassing en ammoniakemissie
Auteur(s) Zuilichem, J.A.A. van; Kater, L.J.M.; Bakkum, C.A.; Wondergem, M.J.; Jansma, J.E.; Huijsmans, J.F.M.; Hol, J.M.G.
Uitgever Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen
Jaar 2004
Tijdschrift PPO nr. 712.
Collectie Artik+
Omschrijving In een biologische teelt van bloembollen is het zeer lastig om de bemesting optimaal af te stemmen op de gewasbehoefte. Dit geldt vooral voor bloembollen die in het voorjaar bloeien, zoals narcis. Deze gewassen hebben al vroeg in het voorjaar stikstof nodig, terwijl de mineralisatie in de bodem nog onvoldoende op gang is gekomen. Ook de mineralisatie van vaste organische mest(korrels) laat te lang op zich wachten. Een bijkomende hindernis is dat de bloembollen onder een strodek worden geteeld dat de groei van onkruiden moet onderdrukken. Dit strodek vertraagt in het voorjaar de opwarming van de bouwvoor en legt gedurende het seizoen stikstof vast. Drijfmest zou een oplossing kunnen bieden. Het is een vloeibare meststof met hoge gehaltes aan direct opneembare stikstof voor de plant. Er is al enige jaren ervaring met toediening van drijfmest via fertigatie. Dit is echter voor de meeste bloembollenteelten een te dure methode. Een simpele en goedkopere oplossing is het uitrijden van drijfmest via sleepslangen over het strodek, waarbij de mest in stroken langs de plantrijen wordt gelegd. De mest kan dan echter niet op de huidige voorgeschreven emissiearme methoden voor bouwland in- of ondergewerkt worden. Het strodek in combinatie met het toedienen van mest in stroken zou een mogelijkheid kunnen zijn om de uitstoot van ammoniak te verminderen.
Trefwoord(en) narcissus - bloembollen - biologische landbouw - plantenvoeding - drijfmest - vloeibare meststoffen - nederland
Taal Nederlands
Link
- Locatie
- Bestandsformaat PDF
- Toegang public
Kosten no
Copyright yes
Rechten copyright (Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen) all rights reserved
Edu
- Aggregatieniveau informatieeenheid / toets
- Eindgebruikersrol leerling/student
Documenttype Boek
Uitvoercode
- Identifier ELOK
Uitvoercode
- Identifier GKOK
Uitvoercode
- Identifier PPIN
Uitvoercode
- Identifier GLM02A
Uitvoercode
- Identifier PLANT
Rubriek
- Rubriek ID 513-N-1
- Rubriek omschrijving Tulpen
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.