Record nummer 547633
Identifier urn:nbn:nl:ui:32-ARTIK2206476
Titel NVWA : rapport fytosanitaire signaleringen 2016
Uitgever Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Jaar 2017
Tijdschrift Fytosanitaire signalering ... : overzicht van vondsten van schadelijke organismen en andere organismegerichte informatie / Plantenziektenkundige Dienst
Collectie Artik+
Omschrijving Vanaf 2004 doet de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) jaarlijks verslag van de staat van de Plantgezondheid in Nederland. De rapportage geeft een overzicht van in- en uitgaande notificaties, uitgevoerde inspecties op en bestrijdingsacties tegen quarantaineorganismen en andere schadelijke organismen. De eerstgenoemde organismen zijn gereguleerd op grond van EU-richtlijn 2000/29/EG of zijn door de NVWA aangewezen als quarantainewaardig. In dit rapport wordt ook aandacht besteed aan organismen die niet zijn gereguleerd, nog niet of beperkt in Nederland voorkomen, maar in de toekomst mogelijk een probleem vormen.
Taal Nederlands
Link
- Locatie
- Bestandsformaat PDF
- Toegang public
Kosten no
Copyright yes
Rechten copyright (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) all rights reserved
Edu
- Aggregatieniveau informatieeenheid / toets
- Eindgebruikersrol leerling/student
Documenttype Boek
Uitvoercode
- Identifier GKOK
Uitvoercode
- Identifier PLANT
Uitvoercode
- Identifier PLANTGEZ
Uitvoercode
- Identifier PGWOKA
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.