Records 1 - 10 / 16846

Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
Marktconsultatie taxaties faunaschade : ten behoeve van de voorgenomen aanbesteding [PDF]
2019
Broncollectie: Artik+ \ Bron: BIJ12
BIJ12 is de uitvoeringsorganisatie voor de twaalf provincies en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. Wij zorgen voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provincia...
Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw per gewas, 2012-2016 [Internetpagina]
2019
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Compendium voor de leefomgeving
Het totale gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, gemeten over bijna zestig gewassen in de land- en tuinbouw, is tussen 2012 en 2016 licht gedaald. In 2016 is 88 procent van het totale gebruik (5,7 miljoen kg werkzame stof) toegepast in slechts elf g...
Mechanische en andere niet-chemische bestrijdingsmethoden in de landbouw per teeltsector en gewas, 2012-2016 [Internetpagina]
2019
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Compendium voor de leefomgeving
Het percentage landbouwareaal waarop onkruiden, ziekten en plagen mechanisch worden bestreden is tussen 2012 en 2016 licht gedaald van 27 naar 26 procent. In de akkerbouw is het percentage gedaald, terwijl in sectoren als bloembollen, fruit en glasgr...
Onderzoeksprogramma Bollenrevolutie 4.0 [PDF]
Nieuwenhuizen, Ard \ 2019
Broncollectie: WUR Staff publications \ Bron: WUR_staff repository
zonder beschrijving
Factsheet landelijk meetnet gewasbeschermingsmiddelen land- en tuinbouw (LM-GBM) [PDF]
2019
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Unie van Waterschappen
Het Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen Land- en Tuinbouw (LM-GBM) is in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in 2013 opgezet naar aanleiding van de Tweede Nota Duurzame Gewasbescherming “Gezonde Groei, Duurzame Oogst” (GG...
Vogelakkers : het effect op de biodiversiteit en de landbouwkundige inpasbaarheid [PDF]
Wiersma, Popko \ Luske, Boki \ Bos, Jules \ Hakkert, Jitty \ Ottens, Henk Jan \ Postma, Madeleine \ Klaassen, Raymond \ Timmermans, Bart \ Zanen, Marleen \ 2019
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Louis Bolk Instituut
Precisielandbouw voor jou voor het groene onderwijs [PDF]
Rijk, Nora, de \ Kempenaar, Corne \ Michielsen, Jean-Marie \ Boheemen, Koen, van \ 2019
Broncollectie: WUR Staff publications \ Bron: WUR_staff repository
Publicatie over de rol van agrarisch onderwijs in de precisielandbouw.
Column: Het verleden, heden en toekomst van het bloembollen-onderzoek [Internetpagina]
Vries, J.W., de \ 2019
Broncollectie: WUR Staff publications \ Bron: Bloemenkrant
zonder beschrijving
Landbouwexport ruim 90 miljard euro in 2018 [Internetpagina]
2019
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: CBS webmagazine
De export van landbouwgoederen in 2018 wordt geraamd op 90,3 miljard euro. Dit is 0,2 procent meer dan in 2017. De toename is lager dan in 2017 (ruim 6 procent) en 2016 (ruim 4 procent). Dat melden het CBS en Wageningen Economic Research op basis van...
Bollen planten:Hoe plant je bollen in de grond?
2019
Broncollectie: School TV Beeldbank \ Bron: Schooltv
In het najaar is het bollentijd! Het ideale moment om de bloembollen in de grond te planten. De bollen staan in de winter in de grond en komen in het voorjaar tot bloei. Maar waar moet je nou op letten als je een bol wilt planten? Bloemenexpert: "Wat...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.