Geselecteerd op:

Records 1 - 10 / 414

Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
Dossier vismigratie [Internetpagina]
Winter, H.V. \ 2019
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Wageningen University & Research
De Europese Kaderrichtlijn Water schrijft voor dat een waterloop toegankelijk moet zijn voor migrerende vissen. Onderzoekers van Wageningen University & Research zijn experts in visgedrag en kunnen op basis van deze kennis adviseren welke aanpassinge...
Fish migration river monitoring plan : monitoring program on the effectiveness of the FMR at Kornwerderzand [PDF]
Griffioen, A.B. \ Winter, H.V. \ 2017
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Wageningen Marine Research \ Bron: Wageningen Marine Research report C012/17A.
This report drafts a monitoring program aiming at determining and optimizing the effectiveness of restoring fish migration at Kornwerderzand with the ‘Fish Migration River’ (FMR.) For an adaptive management of the operation of the FMR, monitoring and...
Intrek van aal vanuit de Maas via aalgoot Gansoijen [PDF]
Atsma, G. \ Beekman, J. \ 2017
Broncollectie: Artik+ \ Bron: RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON 19 1: 9 - 10
In heel Nederland werken de waterschappen aan maatregelen ten behoeve van de visstand en vismigratie. Met de aanleg van vispassages worden barrières zoals stuwen en gemalen passeerbaar gemaakt en worden de leefgebieden van vis verbonden. De meeste ty...
Fish migration river monitoring plan : Monitoring program on the effectiveness of the FMR at Kornwerderzand [PDF]
Griffioen, A.B. \ Winter, H.V. \ 2017
Broncollectie: WUR Staff publications \ Bron: Wageningen Marine Research
This report drafts a monitoring program aiming at determining and optimizing the effectiveness of restoring fish migration at Kornwerderzand with the ‘Fish Migration River’ (FMR.) For an adaptive management of the operation of the FMR, monitoring and...
Project ‘Paling over de dijk 2015’ Samen werken aan aalherstel : PODD 2015 eindrapport Provincie Fryslân [PDF]
Meer, M. van der \ 2016
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Costa
Sinds 2011 wordt in Friesland elke herfst schieraal over de dijk gezet. In 2015 is dat ook gebeurd voor het vijfde opeenvolgende jaar. Naast de aan de Waddenzee grenzende locaties Roptazijl en Ezumazijl, die ook in alle voorgaande jaren gebruikt werd...
Nuchter beheren : trend Kaderrichtlijn Water zet in op diversiteit [PDF]
Verschoor, M. \ 2016
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland 10 39: 12 - 15
Eind 2015 eindigde de eerste KRW-fase 2009-2015. Visionair peilde de stand van zaken en vroeg naar trends en ontwikkelingen rond waterkwaliteitsdoelen en –maatregelen.
Was de aal maar aaibaar : paling op de nieuwe viswijzer donkerrood gekleurd [PDF]
Wilt, H. de \ 2016
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland 10 40: 30 - 33
Ondanks de maatregelen die tot nu toe zijn genomen gaat het met de aal nog steeds bergafwaarts. Volgens Magreet van Vilsteren van de Good Fish Foundation kan een broodje paling niet meer.
Netwerken voor aalherstel [PDF]
Prins, T. \ Emmerik, W. van \ 2016
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland 10 39: 36 - 39
Dat het niet goed gaat met de Europese aal is bekend. Overheden en ngo’s werken in commissies en werkgroepen hard aan het herstel van deze unieke vissoort. Waar we nu staan, wat er gebeurt en vooral wat er nog moet gebeuren stond centraal in een them...
Zuid-Afrikaanse vissen migreren ook [PDF]
Gras, E. le \ 2016
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland 10 39: 32 - 34
Ecoloog Gordon O’Brien voelde zich een roepende in de woestijn toen hij in zijn geboorteland Zuid-Afrika opkwam voor de belangen van migrerende vissen. Rivieren zijn in Zuid-Afrika vooral leveranciers van water voor menselijk gebruik en soms een makk...
Vrij baan voor de Boven Slinge [PDF]
2016
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland 10 39: 18 - 20
Waterschap Rijn en IJssel heeft in de beek Boven Slinge bij Winterswijk twee betonnen stuwen verwijderd om vissen vrije doorgang te geven. In de Verenigde Staten gebeurt dit zogenoemde ‘dam removal’ al op grote schaal.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.