Records 1 - 10 / 118

Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
Praktijkgids landbouw en natuur : module Fruitteelt : 3 bloeiende stroken [PDF]
Janssen, K. \ 2012
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Praktijkgids landbouw en natuur : natuur en biodiversiteit op en rond het land- en tuinbouwbedrijf: een haalbare kaart!
Ook kruiden en vooral bloeiende kruidenstroken kunnen verschillende functies vervullen zoals de hagen. De kruidenstrook zal complementair werken op de haag. Hierdoor vergroot men de diversiteit aan bladbeschadigende insecten en hun stoet nuttigen. Ee...
Samen sterk voor minder antobiotica en meer natuurlijke veehouderij : antibiotica reductie strategiee͏̈n [PDF]
Fink-Gremmels, J. \ 2015
Broncollectie: Artik+ \ Bron: UU]
Praktijkgids landbouw en natuur : module Fruitteelt : 4 nuttige geleedpotigen [PDF]
Janssen, K. \ 2012
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Praktijkgids landbouw en natuur : natuur en biodiversiteit op en rond het land- en tuinbouwbedrijf: een haalbare kaart!
In onbehandelde boomgaarden komen er meer dan 3300 verschillende soorten insecten, mijten en spinnen voor. Het grootste gedeelte van deze soorten zijn indifferente soorten. Ze zijn niet schadelijk voor de bomen. Het zijn ook geen nuttigen in de echte...
Kruidenrijk grasland : meerwaarde voor vee, bedrijf en weidevogels [PDF]
Geerts, R. \ Korevaar, H. \ Timmerman, A. \ 2014
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Plant Research International
Deze brochure is een initiatief van het praktijknetwerk 'natuurlijk' kruidenrijk gras voor de veehouderij. Kruidenrijke, vochtige graslanden bieden veel betere perspectieven voor grutto's om er te broeden. Over het algemeen geldt, dat de soortenrijkd...
Op weg naar een natuurinclusieve duurzame landbouw [PDF]
Sanders, M. \ Westerink, J. \ Migchels, G. \ Korevaar, H. \ Geerts, R. \ Bloem, J. \ Alebeek, F. van \ Schotman, Al. \ Melman, D. \ Plomp, M. \ Muskens, G. \ Och, R. van \ 2015
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Alterra Wageningen UR
De rijksoverheid werkt al vele jaren aan verduurzaming van de landbouw in haar beleid. Er is een keur aan goede voornemens, doelstellingen, subsidies, en wet- en regelgeving op deelterreinen (zoals gewasbeschermingsmiddelen, mestwetgeving). In de Uit...
Praktijkgids landbouw en natuur : module Fruitteelt : gewasbescherming door vleermuizen lokken [PDF]
Korsten, E. \ Boshamer, B. \ 2012
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Praktijkgids landbouw en natuur : natuur en biodiversiteit op en rond het land- en tuinbouwbedrijf: een haalbare kaart!
Vleermuizen zijn nuttige insecteneters die de fruittelers een handje kunnen helpen. Als echte nachtdieren vliegen ze vanaf zonsondergang en jagen ze uitsluitend op insecten. In België komen 11 soorten vleermuizen voor. Enkele van deze soorten kunnen ...
Terug naar de graswortel : een betere nutriëntenbenutting door een intensievere en diepere beworteling [PDF]
Eekeren, N. van \ Deru, J. \ Boer, H. de \ Philipsen, B. \ 2011
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Louis Bolk Instituut \ Bron: Rapport / Louis Bolk Instituut LbD2011-023.
Een betere benutting van nutriënten door het gras verkleint de kans op uitspoeling naar grond- en oppervlaktewater. Wanneer grasland intensiever en dieper wortelt, en daardoor nutriënten zoals stikstof en fosfaat uit de bodem en (kunst)mest beter ben...
Praktijkgids landbouw en natuur : module rundvee, grasland en andere voedergewassen : 7 agroforestry [PDF]
Demeulemeester, K. \ Janssen, K. \ Hubrecht, L. \ Ryckaert, I. \ Anthonissen, A. \ Braekman, P. \ Rombouts, G. \ 2012
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Praktijkgids landbouw en natuur : natuur en biodiversiteit op en rond het land- en tuinbouwbedrijf: een haalbare kaart!
Hieronder: wat is agroforestry?; wat zijn de voordelen van agroforestry?; wat zijn de (vermeende) hinderpalen bij agroforestry?; wat met de rechtzekerheid?; hoe gaat u best praktisch te werk?; subsidie van de Vlaamse overheid; meer informatie
Praktijkgids landbouw en natuur : module rundvee, grasland en andere voedergewassen : 3 mais [PDF]
Demeulemeester, K. \ Janssen, K. \ Hubrecht, L. \ Ryckaert, I. \ Anthonissen, A. \ Braekman, P. \ Rombouts, G. \ 2012
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Praktijkgids landbouw en natuur : natuur en biodiversiteit op en rond het land- en tuinbouwbedrijf: een haalbare kaart!
Hieronder: bevording bodemleven; minder gewasbeschermingsmiddelen is goed voor portemonnee en natuur/milieu!; maatregelen die flora en fauna ten goede komen; landschappelijke integratie maisteelt
Drainage moet veenweiden redden [Internetpagina / Video]
2011
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Rijnmond
Een proef met onderwaterdrainage moet de veenweide in de Krimpenerwaard redden. Dat hopen althans de diverse gemeenten en onderzoekers van de Wageningen Universiteit. In veenweidegebieden zakt de grond door de daling van de grondwaterstand. Onderwate...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.