Records 1 - 10 / 85

Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
Bomen leveren belangrijke ecosysteemdiensten voor de stad [Internetpagina]
2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Nature Today maart
Zaterdag 21 maart is het 'International Day of Forest'. Op deze dag roepen de Verenigde Naties iedereen op om even stil te staan bij het belang van bossen en bomen. Ook in steden zijn bomen van waarde. Ze fungeren als watermanagers, biodiversiteitbev...
Slim dakgebruik biedt kansen voor leefomgeving [Internetpagina]
Betgen, C. \ 2019
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Nature Today augustus
We krijgen steeds vaker te maken met extremer weer ten gevolge van klimaatverandering. Tegelijkertijd staat de energietransitie voor de deur; we moeten omschakelen naar alternatieve brandstoffen. En dan neemt de biodiversiteit ook nog eens af. Kunnen...
Dossier nature based solutions : WURKS-project Groen Kennisnet [Internetpagina]
2019
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Groen Kennisnet
Het leefbaar houden van steden en dorpen is een belangrijke uitdaging van deze tijd. Daarnaast zorgt klimaatverandering voor een toenemende vraag naar slimme oplossingen om in te spelen op extremere weersomstandigheden. Het vergroenen van steden en d...
Handreiking Natuurdaken [PDF]
Heerewaarden, W. van \ Zeegers, T. \ 2019
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Green Deal Groene Daken
In deze Handreiking Natuurdaken leggen wij uit wat natuurdaken kenmerkt door met een natuurlijke omgevingsbril naar je dak te kijken. We noemen de voordelen en leggen uit waarom een natuurdak belangrijk is voor haar -ecologische- omgeving en gebruike...
Smartroof 2.0: een blauwgroen daksysteem voor actieve koeling, stedelijke biodiversiteit en reductie van regenwaterafvoer [PDF]
Cirkel, Gijsbert \ Kooiman, Jan Willem \ 2019
Broncollectie: Artik+ \ Bron: KWR \ Bron: KWR rapport KWR 2019.047.
Hittestress is een groeiend probleem in de stedelijke omgeving. Binnen dit project werkten industrie, vastgoedbeheerders en overheid aan het optimaliseren van de verkoelende werking door verdamping vanaf blauwgroene daken. Het project heeft geresulte...
Klimaatbuffer: effectief groen als richtlijn voor het ontwerpen van klimaatbestendige stad : 'richt steden in met effectief groen in plaats van alleen maar meer groen' [PDF]
Druenen, R. van \ Vastrick, E. \ 2019
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte 7 2: 55 - 59
Op 20 november vorig jaar ondertekenden het Rijk, VNG, UvW en IPO het Bestuursakkoord klimaatadaptatie. Daarin onderstreepten zij 'nogmaals het belang en de noodzaak van de afspraken en activiteiten uit het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie' en gaven z...
Stedelijk groen als rendabele ecosysteemdienst [PDF]
Vancayzeele, J. \ 2019
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Sierteelt&groenvoorziening 63 3: 26 - 27
Binnen het beleidsdomein van het ‘Departement Omgeving’ is er een informeel overlegforum voor uitwisseling van kennis over en ervaring met de toepassing van het ecosysteemdienstenconcept. Op 4 februari 2019 werd in Vlaanderen een symposium rond ecosy...
Integratie van groen in woontorens Bosco Verticale in Milaan [PDF]
Vancayzeele, J. \ 2019
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Sierteelt&groenvoorziening 63 2: 28 - 31
Het project ‘Groen Bouwen’ waarvan Groen Groeien partner is en het project ‘Groen in de Bouw’ van Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) organiseerden van 10 tot 13 oktober een studiereis met als insteek kwaliteitsvol groen als onderdeel van gebouwen. Via e...
Opstaan voor de biodiversiteit : 'Kleine stapjes zijn niet genoeg, er is systeemverandering nodig’ [PDF]
Kleis, R. \ 2019
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Resource : weekblad voor Wageningen UR 13 20: 12 - 13
Er dreigt een kaalslag onder planten en dieren. Dat staat in het IPBES-rapport waar WUR-hoogleraar Esther Turnhout aan meeschreef. Veel narigheid is volgens haar nog te voorkomen, als we bereid zijn om drastische keuzes te maken – ook bij WUR. ‘Wagen...
Greenery: more than beauty and health : the positive effects of greenery in urban environments [PDF]
Hiemstra, J.A. \ Vries, S. de \ Spijker, J.H. \ 2019
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Wageningen University and Research
Greenery in our living environment is beneficial for more than just our health and well-being. It facilitates water management and stimulates biodiversity in built-up areas, and it can also reduce the effects of noise pollution. Greenery also has a p...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.