Records 1 - 10 / 209

Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
Vervuilde duizendknoopgrond: niet vernietigen, maar inpakken : King Rootbarrier breidt diensten uit met faciliteren en installeren van afgesloten 'duizendknoopdepots' [PDF]
Klei, K. \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte 8 8: 56 - 57
Leidraad beheer reuzenberenklauw [PDF]
Lageschaar, L. \ Kemenade, L. van \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: CLM
Harken helpt : Effectieve aanpak grote waternavel [PDF]
Buijs, G.J. \ 2019
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland 13 54: 36 - 39
De grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides) is een van de meest gevreesde exoten in onze (vis)wateren. Daarom wordt deze plant te vuur en te zwaard bestreden. In het zuiden trekken de waterschappen Aa en Maas en De Dommel succesvol samen op dankz...
Kamer wil verbod verkoop duizendknoop, Schouten houdt voet bij stuk [PDF]
Iersel, W. van \ 2019
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte 7 8: 67
Vorige week diende Groenlinks Kamerlid Laura Bromet een motie in om de verkoop van Aziatische duizendknopen te verbieden. Haar motie wordt gesteund door een grote meerderheid in de Tweede Kamer. Minister Schouten houdt echter voet bij stuk en ziet ge...
Minder uitheemse rivierkreeften in natuurvriendelijke oevers [PDF]
Lemmers, P. \ Verhees, J. \ Kroon, R. van der \ Leuven, R. \ 2019
Broncollectie: Artik+ \ Bron: H2O online 23 december
Door omvangrijke graafactiviteiten vormt een aantal invasieve uitheemse rivierkreeftensoorten risico’s voor de waterveiligheid, oeverstabiliteit en sedimenthuishouding. Vanwege snelle en wijde verspreiding wordt uitroeiing van de uitheemse rivierkree...
Een onderzoek naar de effecten van exotische rivierkreeften op beschermde natuurwaarden in het Naardermeer [PDF]
Ratnavel, R. \ 2019
Broncollectie: Artik+
Wereldwijd hebben ecologen de gedachte dat invasieve exoten dramatische veranderingen kunnen verrichten aan ecosystemen. Exotische rivierkreeften kunnen desastreus zijn voor ecosystemen, wat leidt tot het verlies van biodiversiteit. Sinds de jaren 70...
Samen met burgers invasieve exoten te lijf : Nijmeegs burgerparticipatieproject onderzoekt inzet van burgers bij exotenbestrijding [PDF]
Sneppen, P. van der \ 2019
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte 7 6: 24 - 27
Uitputten blijkt één van de effectiefste bestrijdingsmethoden tegen invasieve exoten als reuzenbalsemien en reuzenberenklauw. Het nadeel van de methode is dat het vooral handwerk is. En er zijn véél handen voor nodig. In Nijmegen wordt onderzocht of ...
Levende stokken Japanse duizendknoop gewoon te koop bij bloemist : Bestrijding invasieve exoot lijkt op dweilen met de kraan open [PDF]
Iersel, W. van \ 2019
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte 7 5: 26 - 27
Japanse duizendknoop is een onwelkome gast in de Nederlandse (stads)natuur. De plant wordt met man en macht bestreden, waarvoor vele miljoenen worden gereserveerd.
Bureauonderzoek naar het effect van uitheemse rivierkreeften, andere grazers en biobouwers op de ontwikkeling van jonge verlanding met een doorkijk naar potentiële maatregelen [PDF]
Jong, B. de \ Bovend’aerde, L. \ Mandemakers, J. \ Haterd, R. van de \ Kampen, J. \ Cusell, C. \ 2019
Broncollectie: Artik+ \ Bron: VBNE
De literatuurstudie heeft tot hoofddoel om de potentiële effectiviteit van verschillende maatregelen te onderbouwen op basis van (a) wetenschappelijke kennis over de ecologische, hydrologische en biogeochemische processen die in laagveensystemen een ...
Rivierkreeft : rivierkreeftenvisserij in Nederland : perspectief vanuit de Nederlandse kreeftenvissers [PDF]
2019
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Good Fish Foundation
Met deze publicatie beogen Good Fish Foundation en NetVisWerk inzicht te geven in de standpunten en visies van de beroepsvisserij die betrokken is bij de rivierkreeftenproblematiek in Nederland.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.