Records 1 - 10 / 489

Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
Mogelijke dierenwelzijnproblemen in de paardenhouderij : inventarisatie van mogelijke dierenwelzijnproblemen in de niet-professionele paardenhouderij ten behoeve van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij [PDF]
Raad voor Dierenaangelegenheden \ 2003
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Raad voor Dierenaangelegenheden \ Bron: Advies / Raad voor Dierenaangelegenheden 2003/03.
De in dit rapport beschreven inventarisatie van mogelijke dierenwelzijnproblemen in de paardenhouderij richt zich met name op mogelijke welzijnproblemen die samenhangen met de huisvesting, de verzorging, de basistraining, het transport en het gebruik...
Paardenhouderij en ruimtelijke ordening : herziene handreiking voor de praktijk [PDF]
Sectorraad Paarden, SRP \ Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG \ 2009
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Sectorraad Paarden, SRP
De Sectorraad Paarden, waarin de Nederlandse georganiseerde paardenhouderij samenwerkt, heeft samen met VNG een herziene Handreiking gepresenteerd. Met daarin: De betekenis van de paardenhouderij voor het platteland; De plaats van de paardenhouderij ...
Ambitieuze plannen in Barneveld : kenniscentrum dierverzorging en paardenhouderij [PDF]
Strijbis, G. \ 2007
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave 49 7: 29 - 30
Het opgericht Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren (LICG) koos het terrein van PTC+ in Barneveld als vestigingsplaats. Dit besluit past bij de ambities van PTC+. Het praktijktrainingsinstituut wil met het Groenhorst College en het Cursuscen...
Plan van aanpak welzijn in de sector paardenhouderij : [kamerbrief] [PDF]
Verburg, G. \ 2009
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Directie Landbouw
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geeft een reactie op het rapport ‘Plan van aanpak welzijn in de sector paardenhouderij’ van de Sectorraad Paarden (SRP)
Welzijn in de sector paardenhouderij : plan van aanpak [PDF]
Westerduin, F. \ 2009
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Sectorraad Paarden
Plan van aanpak van de Sectorraad Paarden waarin beschreven wordt hoe het welzijn van paarden in Nederland verbeterd kan worden
Structuur van de paardenhouderij : onderzoek voor aanpassing van de Nederlandse grootte-eenheid voor paarden om te komen tot registratie van paardenbedrijven [PDF]
Schuring, C.S. \ 2005
Broncollectie: Artik+
Doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de structuur van de bedrijfsmatige paardenhouderij in Nederland en het bepalen van het bruto standaard saldo van een bepaald type pony of paard. Op basis van deze doelstelling is het onderzoek o...
Overzicht huidig rijksbeleid ten aanzien van de paardenhouderij [PDF]
2005
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Ministerie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Correspondentie van minister Veerman met de Kamer (dd 24-06-2005) over het rijksbeleid ten aanzien van de paardenhouderij
Beleidsnotitie paardenhouderij [PDF]
Sectorraad Paarden \ 2004
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Sectorraad Paarden
In dit rapport worden achtereenvolgens de paardenhouderij in Nederland, de organisatiestructuur en de gezamenlijke belangen beschreven
Paardenhouderij in beeld: inspirerende voorbeelden van paardenhouderij met landschappelijke kwaliteit [PDF]
Noorduyn, L. \ Windt, N. van der \ Dubbeldam, R. \ 2007
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Wageningen UR, Alterra
De paardenhouderij kan door goed beleid zelfs een aanwinst worden voor het landschap en de plaatselijke economie. Een goede landschappelijke inpassing kan verpaarding van het landschap tegengaan. Hierover staat meer in deze uitgave. Dit boekje is een...
Animal friends : paardenhouderij [PDF]
AOC Friesland, MBO-Leeuwarden \ 2007
Broncollectie: Artik+ \ Bron: AOC Friesland, MBO-Leeuwarden
In deze brochure informatie over de Beroeps Opleidende Leerweg, opleiding paardenhouderij
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.