Records 1 - 10 / 5644

Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw per gewas, 2012-2016 [Internetpagina]
2019
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Compendium voor de leefomgeving
Het totale gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, gemeten over bijna zestig gewassen in de land- en tuinbouw, is tussen 2012 en 2016 licht gedaald. In 2016 is 88 procent van het totale gebruik (5,7 miljoen kg werkzame stof) toegepast in slechts elf g...
Mechanische en andere niet-chemische bestrijdingsmethoden in de landbouw per teeltsector en gewas, 2012-2016 [Internetpagina]
2019
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Compendium voor de leefomgeving
Het percentage landbouwareaal waarop onkruiden, ziekten en plagen mechanisch worden bestreden is tussen 2012 en 2016 licht gedaald van 27 naar 26 procent. In de akkerbouw is het percentage gedaald, terwijl in sectoren als bloembollen, fruit en glasgr...
Factsheet landelijk meetnet gewasbeschermingsmiddelen land- en tuinbouw (LM-GBM) [PDF]
2019
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Unie van Waterschappen
Het Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen Land- en Tuinbouw (LM-GBM) is in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in 2013 opgezet naar aanleiding van de Tweede Nota Duurzame Gewasbescherming “Gezonde Groei, Duurzame Oogst” (GG...
Bollen planten:Hoe plant je bollen in de grond?
2019
Broncollectie: School TV Beeldbank \ Bron: Schooltv
In het najaar is het bollentijd! Het ideale moment om de bloembollen in de grond te planten. De bollen staan in de winter in de grond en komen in het voorjaar tot bloei. Maar waar moet je nou op letten als je een bol wilt planten? Bloemenexpert: "Wat...
Ondernemers slaan de handen ineen : nieuwe initiatieven voor onderzoek [PDF]
2018
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Buitenstebinnen 10: 16 - 17
Voor keurmeesters is het werk heel divers. Afhankelijk van de sector meer buiten op het land of meer binnen in de kas en soms met heel veel kilometers die zij afleggen op percelen. In dit beeldverslag een impressie van het dagelijks werk van de keurm...
Keurmeesters: de ogen en oren van de sector [PDF]
2018
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Buitenstebinnen 10: 4 - 5
Keurmeesters vormen het hart van de keurings- diensten. Als zij hun vak goed verstaan, hebben ze aan één woord genoeg om situaties op bedrijven goed in te schatten. Het is een uitdaging om de schat aan ervaring van generatie op generatie door te geve...
Erfemissie? Natuurlijk niet! [PDF]
Rougoor, Carin \ Broos, Jan \ Gooijer, Yvonne \ 2018
Broncollectie: Artik+ \ Bron: CLM Onderzoek en Advies
Dit rapport geeft een inventarisatie van ervaringen met het gebruik in de praktijk van de erfscans voor nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen en het bereik van deze scans. Deze informatie is vertaald naar een advies hoe grote groepen agrariërs kunn...
Het toepassen van ijzerzand voor een betere waterkwaliteit in de bollenteelt : beschikbare technieken om fosfaat uit een bollenperceel af te vangen met ijzerzand [PDF]
2018
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Wageningen University & Research/Alterra
De bloembollensector vormt een belangrijk onderdeel van de Nederlandse land- en tuinbouw met een grote bijdrage aan innovaties, werkgelegenheid en export. Tegelijkertijd dragen de bedrijven in de bloembollensector bij aan emissies van gewasbeschermin...
Schoon erf geeft fiscaal voordeel [PDF]
2018
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Greenity : voor ondernemers met ambitie 11: 50 - 51
Binnen de bloembollensector is ‘Schoon erf, schone sloot’ al een begrip. Ook andere agrarische sectoren gaan hiermee aan de slag. Dit kan met de Maatlat Schoon Erf. Dit biedt fiscale voordelen voor akkerbouwers en veehouders. Voor de bollensector kom...
Koudstomen weer populair [PDF]
Ooms, M. \ 2018
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Greenity : voor ondernemers met ambitie 11: 49
Als er zuur in je bollen zit, ben je daar letterlijk ziek van. Zolang we warme, droge zomers hebben, gaat het redelijk goed. Maar, zodra we met meer vocht in combinatie met warmte te maken hebben, neemt het risico op fusarium hand over hand toe. Koud...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.