Records 1 - 10 / 1277

Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
Teelt- en spuitvrije zones : Alle regels op een rij [PDF]
Steinbusch, M. \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra 3: 54 - 55
In het Activiteitenbesluit zijn afspraken opgenomen over het werken met gewasbeschermingsmiddelen op percelen met en zonder watergangen. Inzet is om de emissie richting watergangen en objecten buiten het perceel terug te dringen. Emissie vindt plaats...
Samenvattingen Werkgroep Nematoden [PDF]
Visser, J. \ Molendijk, L. \ Karssen, G. \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO 51 2: 64 - 68
De werkgroep Nematoden heeft een overzicht gemaakt met korte samenvattingen van hun onderzoeksprojecten. Diverse onderwerpen komen aan de orde. De titels van de samenvattingen zijn: Inundatie ter bestrijding van het maiswortelknobbelaaltje Meloidogyn...
‘Meer inzicht nodig in biologische bodemprocessen' : Marta Streminska : Het onderzoek van [PDF]
Dwarswaard, A. \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Greenity : voor ondernemers met ambitie 60: 58
Wat zich onder de grond aan ziektewerende processen afspeelt is vaak raadselachtig. Onderzoekster Marta Streminska van WUR in Bleiswijk probeert daar bij allerlei gewassen, waaronder Hippeastrum, antwoord op te krijgen.
De bodem bereikt?! [PDF]
Segeren, Ellen \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
De vitaliteit van de Nederlandse landbouw-, bos- en natuurbodems (rurale bodems) staat onder druk. Ondanks (inter)nationaal beleid en richtlijnen, die heldere kaders geven voor een vitale bodem, is er sprake van verzuring, vermesting, verdroging, ver...
Analyse van de bijdrage van verschillende emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen aan de waterkwaliteit [PDF]
Kruijne, Roel \ Wenneker, Marcel \ Montforts, Mark \ Weert, Jasperien de \ Loon, Arnout van \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) \ Bron: Stowa rapport 2020-12.
Eén van de speerpunten uit de Delta Aanpak Waterkwaliteit is de aanpak van gewasbeschermingsmiddelen. Om aanknopingspunten voor een effectieve aanpak te vinden, is in het KIWK-project Gewasbeschermingsmiddelen als eerste stap de state-of-the-art kenn...
‘Alle seinen moeten op groen’ [PDF]
Ooms, M. \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Greenity : voor ondernemers met ambitie 63: 6 - 8
De Bollenstreek is ‘een van de grootste assets’ van Nederland, aldus Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur van Naturalis. Om dat zo te houden, moet er wel het nodige gebeuren. Daar ligt niet alleen een opgave voor de bollenkwekers in de streek....
Indammen [PDF]
Rijnsburger, F. \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers 71 5: 48 - 49
Aaltjes zijn in de bollenteelt een groot probleem. Als je ze eenmaal hebt, kom je er moeilijk van af. Het perceel onder water zetten is een oplossing. Peter Burger bouwde een machine waarmee je snel schotjes rondom het perceel plaatst.
Kweker merkt dat gemeentes vaker kiezen voor biobollen [PDF]
Jonge, H. de \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Nieuwe oogst : leden-, nieuws- en vakblad van LTO Noord, ZLTO en LLTB. Editie midden 19: 35
De biologische bloembollenkwekerij van John en Johanna Huiberts in Sint Maartensvlotbrug draait sinds vorig jaar rendabel. Het bedrijf geeft andere ondernemers en organisaties de ruimte om kansrijke gewassen op hun land te telen.
‘We gaan meer naar buiten toe’ [PDF]
Ooms, M. \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Greenity : voor ondernemers met ambitie 58: 44 - 45
Het Hoogheemraadschap van Rijnland spant zich op diverse manieren in voor de waterkwaliteit, onder meer in projecten met de agrarische sector. Samen met de bollenteelt de emissie naar sloten reduceren is daar een voorbeeld van. Ondanks de samenwerkin...
Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw [PDF]
2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Wat is het probleem van klimaatverandering voor landbouw en hoe kan de landbouwsector zich aanpassen aan klimaatverandering?
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.