Records 1 - 10 / 2222

Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
Semi-transparante PV voor kassen : evaluatie van nieuwe semi-transparante fotovoltaïsche cellen als dekmateriaal voor Nederlandse kassen [PDF]
Breugel, Bram van \ Baeza, Esteban \ Raaphorst, Marcel \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Glastuinbouw \ Bron: Rapport / Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Glastuinbouw WPR-972.
Met behulp van simulatiemodellen is berekend in hoeverre semi-transparante PV-panelen in het kasdek invloed hebben op de productie en energiebehoefte van verschillende tuinbouwgewassen. Drie verschillende typen op de markt beschikbare semi-transparan...
Arbeidsmarkt glastuinbouw waardeketen : Dynamiek tijdens de coronacrisis [PDF]
Splinter, G. \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Wageningen Economic Research
Tuinbouwcijfers 2019 : cijfers over de economische prestaties van de Keten Tuinbouw en Uitgangsmaterialen t/m het verslag-jaar 2019 of het meest recent beschikbare jaar [PDF]
Oostrom, Lotte \ Rud, Iryna \ Roekel, Rik van \ Wal, Ron van de \ Slootbeek, Magda \ Ramaekers, Pascal \ Verhoog, David \ Benninga, Jan \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek
Analyse van de bijdrage van verschillende emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen aan de waterkwaliteit [PDF]
Kruijne, Roel \ Wenneker, Marcel \ Montforts, Mark \ Weert, Jasperien de \ Loon, Arnout van \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) \ Bron: Stowa rapport 2020-12.
Eén van de speerpunten uit de Delta Aanpak Waterkwaliteit is de aanpak van gewasbeschermingsmiddelen. Om aanknopingspunten voor een effectieve aanpak te vinden, is in het KIWK-project Gewasbeschermingsmiddelen als eerste stap de state-of-the-art kenn...
Indelingscategorieën broeikasgasemissie : voor SMK-bedrijven met bedekte teelt [PDF]
Ruijs, Marc \ Meer, Ruud van der \ Vermeulen, Peter \ Kool, Anton \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Wageningen Economic Research \ Bron: Rapport / Wageningen Economic Research 2020-01.
Wageningen Economic Research heeft in opdracht van Stichting Milieukeur (SMK) en gefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verschillende indelingssystemen onderzocht om SMK gecertificeerde bedrijven in de delen naar de...
NSO-typering 2019 : normen en uitgangspunten bij typering van agrarische bedrijven in Nederland [PDF]
Everdingen, Walter van \ Wisman, Arjan \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Wageningen Economic Research \ Bron: Nota / Wageningen Economic Research 2020-003.
Arbeid in de toekomst : inzicht in arbeid en goed werkgeverschap in de tuinbouw [PDF]
Pekkeriet, Erik \ Splinter, Gerben \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Wageningen Economic Research \ Bron: Wageningen Economic Research rapport 2020-002.
Effect chloorhoudende reinigingsmiddelen op kwaliteit gietwater [PDF]
Stijger, C.C.M.M. \ Os, E.A. van \ Breeuwsma, S. \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw \ Bron: Rapport / Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw WPR-933.
Steeds minder lozing van drainwater in de glastuinbouw is toegestaan om uiteindelijk te komen tot nul-emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater en riool. In deze studie is de potentiële ophoping van reinigingsproduct...
Effect extra CO2 inkoop op emissie van de glastuinbouw in 2030 [PDF]
Velden, N.J.A. van der \ Smit, P.X. \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Wageningen Economic Research \ Bron: Wageningen Economic Research nota 2020-005.
Hoogeveen kiest voor integratie vloer en watertechniek van ErfGoed : Vloer als teeltmethode [PDF]
Peters, H. \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Boom in business 11 3: 66 - 67
Het klimaat op de vloer, tussen de potplanten, is zeker zo belangrijk als het klimaat boven in de kas. En een goede afstemming op de watertechniek is zeker zo belangrijk als de vloer op zich. Dat is de filosofie van ErfGoed. Bij Hoogeveen Plants, op ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.