Record nummer 104858
Identifier urn:nbn:nl:ui:32-ARTIK633976
Titel Seeds of discontent
Auteur(s) Hills, L.D.
Uitgever Bibliotheek Wageningen UR
Jaar 1982
Tijdschrift The ecologist : the journal of the post industrial age 12 6: 236 - 242
Collectie Artik+
Omschrijving De grootste zaadkweker ter wereld is de Shell. Deze en andere multinationals hebben grote voordelen bij het kwekersrecht. Problemen ontstaan echter bij de instandhouding van oude rassen die hierdoor ernstig belemmerd worden. Omdat de officiele genenbanken alleen voor officieel erkende kwekers werken zijn deze nauwelijks een oplossing voor het probleem. Men is dus aangewezen op partikulier initiatief. Niet alleen in de EEG, maar vooral ook in de Derde Wereld zou er een goede regeling moeten komen om oude rassen in stand te houden
Trefwoord(en) kwekersrecht - cultivars - genenbanken - genetische bronnen - germplasm - groene revolutie - geschiedenis - plantenveredeling - genetische bronnen van plantensoorten - rassen (taxonomisch) - hulpbronnenbehoud - zaadproductie - zaadbehandeling - rassen (planten)
Taal Engels
Link
- Bestandsformaat Niet-digitaal
- Toegang public
Kosten no
Copyright yes
Rechten copyright (Ecosystems) all rights reserved
Edu
- Aggregatieniveau informatieeenheid / toets
- Eindgebruikersrol leerling/student
Documenttype Artikel
Uitvoercode
- Identifier CGP
Uitvoercode
- Identifier CGP2
Uitvoercode
- Identifier GKOK
Rubriek
- Rubriek ID 221-A
- Rubriek omschrijving Recht (algemeen)
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.