Record nummer 366781
Identifier urn:nbn:nl:ui:32-ARTIK1876069
Titel Clavibacter in tomaat; alertheid blijft geboden : quarantaineziekte veroorzaakt bacterieverwelkingsziekte bij tomaat
Auteur(s) Vermunt, A.; Arkesteijn, M.
Jaar 2008
Tijdschrift Onder glas 5 5: 45
Collectie Artik+
Omschrijving Clavibacter is voor tomatentelers één van de meest gevreesde ziekten. De bacterie kan ernstige gewasschade veroorzaken. Meer kennis en de juiste hygiënemaatregelen leveren een bijdrage bij het voorkómen van bacterieverwerking
Trefwoord(en) clavibacter michiganensis subsp. michiganensis - microbacteriaceae - plantenziekteverwekkende bacteriën - plagenbestrijding - tomaten - solanum lycopersicum - oogstschade - gewasbescherming - bedrijfshygiëne - kennisoverdracht - glastuinbouw - groenten
Taal Nederlands
Link
- Locatie
- Bestandsformaat PDF
- Toegang public
Kosten no
Copyright yes
Rechten copyright (van Esch) all rights reserved
Edu
- Aggregatieniveau informatieeenheid / toets
- Eindgebruikersrol leerling/student
Documenttype Artikel
Uitvoercode
- Identifier ARTIKOK
Uitvoercode
- Identifier GKOK
Uitvoercode
- Identifier PLANTGEZ
Uitvoercode
- Identifier PLANT
Rubriek
- Rubriek ID 505-A
- Rubriek omschrijving Plantenziekten, -plagen en -afwijkingen (algemeen)
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.