Record nummer 404991
Identifier urn:nbn:nl:ui:32-ARTIK1903102
Titel BO-06 Plantgezondheid : resultaten 2008
Auteur(s) Boonekamp, P.; Ende, E. van der
Uitgever Plant Research International
Jaar 2009
Collectie Artik+
Omschrijving MBO-docenten hebben vaak weinig tijd en mogelijkheden om op hun vakgebied bij te blijven. Op verzoek van de Stuurgroep gewasbescherming van de AOCRaad organiseert Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) jaarlijks scholingsdagen en excursies voor docenten gewasbescherming uit het groen onderwijs (mbo en hbo). Onderzoekers van Wageningen UR verzorgen de scholingsdagen, cursussen en excursies, samen met docenten
Trefwoord(en) tuinbouw - gewasteelt - cultuurmethoden - ziektebestrijding - plagenbestrijding - teelt onder bescherming - agrarisch onderwijs - coachen - team teaching - glastuinbouw
Taal Nederlands
Link
- Locatie
- Bestandsformaat PDF
- Toegang public
Kosten no
Copyright yes
Rechten copyright (Plant Research International [etc.]) all rights reserved
Edu
- Aggregatieniveau informatieeenheid / toets
- Onderwijsniveau HBO
- Eindgebruikersrol leerling/student
Documenttype Boek
Uitvoercode
- Identifier GKOK
Uitvoercode
- Identifier GK05
Uitvoercode
- Identifier PRIN
Uitvoercode
- Identifier PPIN
Uitvoercode
- Identifier PLANTGEZ
Uitvoercode
- Identifier PLANT
Rubriek
- Rubriek ID 512-A
- Rubriek omschrijving Plant- en gewasbescherming (algemeen)
Rubriek
- Rubriek ID 502-C
- Rubriek omschrijving Tuinbouw
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.