Record nummer 647898
Identifier urn:nbn:nl:ui:32-ARTIK2243852
Titel Onderzoek naar de virulentie van Ralstonia pseudosolanacearum uit kasroos (Rosa spp.)
Auteur(s) Tjou-Tam-Sin, N.N.A.; Bilt, J.L.J. van de; Westenberg, M.; Gorkink-Smits, P.P.M.A.; Landman, N.M.; Bergsma-Vlami, M.
Uitgever Bibliotheek Wageningen University & Research
Jaar 2018
Tijdschrift Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO 49 2: 57 - 63
Collectie Artik+
Omschrijving Isolaten van Ralstonia pseudosolanacearum, afkomstig uit kasroos (Rosa spp.), zijn getoetst op virulentie in twee rozencultivars (‘Armando’ en ‘Red Naomi’) en in tomaat, tabak, aubergine en paprika. De toegepaste inoculatiemethoden laten significante verschillen zien in expressie van de ziekte. Hierbij blijkt infectie via mechanische beschadiging significant effectiever te zijn voor expressie van de ziekte dan het aangieten van de potgrond met inoculum. Ook zijn er verschillen gevonden in de gevoeligheid tussen de rozencultivars ‘Armando’ en ‘Red Naomi’, waarbij de eerstgenoemde significant gevoeliger is. Dit uit zich in grotere hevigheid van de ziektesymptomen en in het aantal ziektegevallen (de ziekte-incidentie). Ook is er een duidelijk verband waargenomen tussen de temperatuur en de gevoeligheid van beide cultivars, onafhankelijk van de inoculatiemethode. Zowel tomaat, tabak, aubergine als paprika zijn allen vatbaar voor de isolaten van R. pseudosolanacearum afkomstig van roos. Verder is gevonden dat beide rozencultivars latent geïnfecteerd kunnen raken met R. pseudosolanacearum en R. solanacearum isolaten die niet afkomstig zijn uit roos. Latente infecties met R. pseudosolanacearum blijken in roos te kunnen optreden bij relatief lage infectietemperaturen (20°C). Dit fenomeen veroorzaakt grote risico’s voor de totale sierteeltsector aangezien de mogelijkheid bestaat dat latent geïnfecteerde kasrozen vermeerderd en verspreid worden en na verloop van tijd terechtkomen in een situatie waarbij de klimaatomstandigheden optimaal zijn voor het pathogeen.
Taal Nederlands
Link
- Locatie
- Bestandsformaat PDF
- Toegang public
Kosten no
Copyright yes
Rechten copyright (Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging) all rights reserved
Edu
- Aggregatieniveau informatieeenheid / toets
- Eindgebruikersrol leerling/student
Documenttype Artikel
Uitvoercode
- Identifier GKOK
Uitvoercode
- Identifier ARTIKOK
Uitvoercode
- Identifier PLANT
Uitvoercode
- Identifier PLANTGEZ
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.