Records 11 - 19 / 19

Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
Op of over de grens [PDF]
2009
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV 6 oktober: 9
De Plantenziektenkundige Dienst (PD) probeert Nederland zo goed mogelijk te beschermen tegen plantenziekten. De onderstaande ziekten en organismen zijn volgens Roel Potting van de PD de grootste bedreigingen die zich verdringen aan de Nederlandse gre...
Thema fytosanitair beleid [PDF]
Griepink, F. \ Bonants, P. \ Breuker, A. \ Verbeek, M. \ 2009
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV 6 oktober: 1 - 12
In het thema fytosanitair beleid zijn zeven artikelen: 1) Grote vraag naar lokstof Tuta absoluta; 2) Plantenziektes bestrijden met genetische vingerafdruk; 3) Hans Smolders, kenniscoördinator fytosanitair', LNV-directie Agroketens en visserij; bedrij...
1.2 Gewasbescherming en uitgangsmateriaal : voordrachten [PDF]
Driessen, R. \ 2008
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO 39 special: 13S - 16S
1.2.3 Biosensing - de noodzaak van snelle en gevoelige sensoren voor vroege detectie van gewasaantasting [PDF]
Jansen, R. \ Hofstee, J. W. \ Wildt, J. \ Verstappen, F. \ Bouwmeester, H. \ Smid, H. \ Henten, E. van \ 2008
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO 39 special: 14S - 15S
Clavibacter in tomaat; alertheid blijft geboden : quarantaineziekte veroorzaakt bacterieverwelkingsziekte bij tomaat [PDF]
Vermunt, A. \ Arkesteijn, M. \ 2008
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Onder glas 5 5: 45
Clavibacter is voor tomatentelers één van de meest gevreesde ziekten. De bacterie kan ernstige gewasschade veroorzaken. Meer kennis en de juiste hygiënemaatregelen leveren een bijdrage bij het voorkómen van bacterieverwerking
Nieuwe mogelijkheden voor het monitoren van pathogenen: de inzet van niet-invasieve en flowcytometrische detectiemethoden [PDF]
Wolf, J.M. van der \ Bergervoet, J.H.W. \ 2005
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO 36 6: 279
Samenvatting van de voordracht te houden op 30 november 2005 tijdens de Najaarsvergadering van de KNPV (Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging).
Recente ontdekkingen in detectie en indentificatie van plantenpathogenen: van microscopie naar moleculaire diagnostiek [PDF]
Grauwet, J.M.A. \ Cammue, P.A. \ Thomma, P.H.J. \ 2004
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO 5 4: 201 - 207
Het opsporen en identificeren van schadelijke organismen in planten, grond, teeltsubstraat, water of lucht vormt de basis van een veilige en duurzame gewasbescherming. Daarom bestaat er een grote behoefte aan diagnostische testen, die niet alleen de ...
Levensvatbaarheid van Ralstonia en Clavibacter meetbaar met behulp van RNA-detectiemethoden [PDF]
Beckhoven, J.R.C.M. van \ Wolf, J.M. van der \ 2003
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO 34 5: 157 - 160
Studie naar de epidemiologie van de bacterieziekten bruinrot (Ralstonia solacearum) en ringrot (Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus). De nieuwe methode is gebaseerd op amplificatie van 16S rRNA sequenties met behulp van NASBA (nucleic acid s...
Ringrot in de aardappel [PDF]
Wolf, J.M. van der \ 2000
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO 31 1: 1 - 3
Gegevens in bijgaande tabellen: 1) Verspreiding van Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (rinrot) over landen in de verschillende werelddelen; 2) Specifieke reactie van ringrot met AmpliDet RNA
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.