Records 1 - 7 / 7

Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
Op of over de grens [PDF]
2009
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV 6 oktober: 9
De Plantenziektenkundige Dienst (PD) probeert Nederland zo goed mogelijk te beschermen tegen plantenziekten. De onderstaande ziekten en organismen zijn volgens Roel Potting van de PD de grootste bedreigingen die zich verdringen aan de Nederlandse gre...
Thema fytosanitair beleid [PDF]
Griepink, F. \ Bonants, P. \ Breuker, A. \ Verbeek, M. \ 2009
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV 6 oktober: 1 - 12
In het thema fytosanitair beleid zijn zeven artikelen: 1) Grote vraag naar lokstof Tuta absoluta; 2) Plantenziektes bestrijden met genetische vingerafdruk; 3) Hans Smolders, kenniscoördinator fytosanitair', LNV-directie Agroketens en visserij; bedrij...
Nederlands onderzoek aan plantpathogene bacteriën in perspectief : themanummer fytobacterologie [PDF]
Wolf, J. van der \ Bovenkamp, G. van den \ 2009
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO 40 4: 162 - 168
Ziekten veroorzaakt door plantpathogene bacteriën worden door producenten van uitgangsmateriaal, door telers en door exporteurs gezien als zeer bedreigend. De ziekteverwekker is vaak moeilijk op te sporen, kan zich symptoomloos verspreiden,is in plan...
Cystenvrij (AM) maken van aardappelpootgoed [PDF]
Runia, W. \ Gastel, W. van \ Molendijk, L. \ 2009
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Sector Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten
Cysten van ACA bevinden zich uitsluitend op de knol en komen niet inwendig in de knol voor. Wanneer partijen gegarandeerd cystenvrij gemaakt zouden kunnen worden door een uitwendige ontsmetting dan zou de afzet als pootgoed misschien weer mogelijk wo...
Ringrotbestrijding met behulp van ozon [PDF]
Wolf, J. van der \ Bergervoet, J. \ Kastelein, P. \ Zouwen, P. van der \ 2009
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Plant Research International \ Bron: Nota / Plant Research International 642.
Door het kistenreinigingsbedrijf van Frans Renne wordt een nieuwe kistenreinigingsmachine ontwikkeld. De methode is gebaseerd op ontsmetting met Ozon van recirculerend spoelwater en van kisten. In dit rapport wordt verslag gedaan van laboratorium-ond...
BO-06 Plantgezondheid : resultaten 2008 [PDF]
Boonekamp, P. \ Ende, E. van der \ 2009
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Plant Research International
MBO-docenten hebben vaak weinig tijd en mogelijkheden om op hun vakgebied bij te blijven. Op verzoek van de Stuurgroep gewasbescherming van de AOCRaad organiseert Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) jaarlijks scholingsdagen en excursies voor doc...
Keten Risico Model (KRM) : thema: fytosanitair beleid BO-06-005-002.07 [PDF]
Benninga, J. \ Hennen, W. \ Schans, J. \ 2009
Broncollectie: Artik+ \ Bron: LEI
Posterpresentatie van een Keten Risico Model (KRM), dat de gevolgen van fytosanitaire maatregelen voor gehele ketens door kan rekenen
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.