Geselecteerd op:

Records 1 - 9 / 9

Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
Compounds of natural origin for seed treatment [PDF]
Wolf, J.M. van der \ Birnbaum, Y. \ 2008
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Plant Research International
In organic agriculture, the use of synthetic agents during seed production- and processing, to control seed transmissible diseases, is not allowed. In this poster results of research on the potential value of formulated thyme oil for control of seed ...
Goede hygiëne bij tomaat : voorkom verspreiding van ziekteverwekkers [PDF]
Stijger, I. \ Zwinkels, J. \ Dorresteijn, W. \ 2008
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Telen met Toekomst \ Bron: Praktijkbericht gewasbescherming glastuinbouw.
verspreiden van de belangrijkste ziekteverwekkers (pathogenen) van tomaat tegen gaan. Denk aan: pepinomozaïekvirus (PepMV), Verticillium spp. en Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis. Het is belangrijk dat u een goed plan van aanpak opstelt ...
Ontwikkeling bemonsteringssystematiek voor het toetsen op latente infecties in voortkwekingsmateriaal : eindrapportage OND/2004/16/03 [PDF]
Wolf, J.M. van der \ Kastelein, P. \ Been, T.H. \ 2008
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Plant Research International
De Plantenziektenwet belast de PD met het onderzoek naar de aanwezigheid van schadelijke organismen (inspectie en diagnose). De PD besteedt een deel van de werkzaamheden uit aan de Keuringsdiensten, die onder toezicht van de PD inspecties uitvoeren e...
1.2 Gewasbescherming en uitgangsmateriaal : voordrachten [PDF]
Driessen, R. \ 2008
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO 39 special: 13S - 16S
1.2.3 Biosensing - de noodzaak van snelle en gevoelige sensoren voor vroege detectie van gewasaantasting [PDF]
Jansen, R. \ Hofstee, J. W. \ Wildt, J. \ Verstappen, F. \ Bouwmeester, H. \ Smid, H. \ Henten, E. van \ 2008
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO 39 special: 14S - 15S
Clavibacter in tomaat; alertheid blijft geboden : quarantaineziekte veroorzaakt bacterieverwelkingsziekte bij tomaat [PDF]
Vermunt, A. \ Arkesteijn, M. \ 2008
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Onder glas 5 5: 45
Clavibacter is voor tomatentelers één van de meest gevreesde ziekten. De bacterie kan ernstige gewasschade veroorzaken. Meer kennis en de juiste hygiënemaatregelen leveren een bijdrage bij het voorkómen van bacterieverwerking
Ziekten, aantastingen en gebreken bij aardappelen [PDF]
Hak, P.S. \ 2008
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Agrotechnology and Food Sciences Group
Onderzoek Clavibacter : aanpak bij plantenkwekers en telers [PDF]
Plantenziektenkundige Dienst \ 2008
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Plantenziektenkundige Dienst
De Plantenziektenkundige Dienst (PD), een onderdeel van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, doet onderzoek naar het voorkomen van de bacterie. De PD voert dit onderzoek uit vanuit zijn verplichting om verspreiding te voorkomen. W...
Inventarisatie ontsmettings- en reinigingsmiddelen tegen Clavibacter in de tomatenteelt [PDF]
Groen, B. \ Vermunt, A. \ 2008
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Groen Agro Control
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis is een bacterie die problemen kan veroorzaken in de tomatenteelt. Zowel tijdens de teeltwisseling als gedurende de teelt verdient het de aanbeveling om zeer hygiënisch te werk te gaan om besmettingen met...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.