Records 1 - 10 / 24

Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
Bestrijding van kwade grond (Rhizoctonia tuliparum) in tulp [PDF]
Koster, A.T.J. \ Bulle, A.A.E. \ Hollinger, T.C. \ 2009
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, boomkwekerij en fruit
In het bolontsmettingsadvies van tulp wordt carbendazim geadviseerd tegen aantasting door de schimmel Rhizoctonia tuliparum (kwade grond) vanuit de grond. Carbendazim (o.a. Topsin M), met als actieve stof methyl 2-benzimidazolylcarbamaat (BCM), is ee...
De werking van Contans tegen sclerotiënvormende schimmels [PDF]
Vink, P. \ 2012
Broncollectie: Artik+ \ Bron: BloembollenVisie 236: 59
Bij de teelt van verschillende bol- en knolgewassen kunnen ziekten door sclerotiënvormende schimmels zoals zwartsnot, slcerotiën-rot, kroonrot en kwadegrond voor veel uitval zorgen. In voortgezet diagnostische onderzoek bij PPO is nagegaan of deze zi...
Zoeken naar alternatieven voor het wegvallen van middelen als gevolg van herprioritering : voor de fungiciden pyrimethanil, thiofanaat-methyl en tolclofos-methyl, voor de herbicide dazomet en voor de insecticide dimethoaat zijn alternatieve middelen onderzocht op hun werking [PDF]
Bulle, A. \ Dijkema, M. \ 2011
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit
In 2007 heeft het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) de herbeoordeling uitgevoerd van toegelaten, niet-geprioriteerde middelen. Het resultaat was dat 22 middelen niet langer werden toegelaten en dat van 445 mid...
Onderzoek naar de beheersing van wortelrot bij tulp in recirculerende systemen [PDF]
Dam, M. van \ 2006
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen
Waterbroei van tulpen is in ontwikkeling. Een groeiend aantal bedrijven schakelt over van systemen met stilstaand naar systemen met stromend water. Hierbij wordt het water vaak hergebruikt voor meerdere zetten tulpen in een seizoen. Een probleem dat ...
Oude ziekten detecteren met nieuwe technieken [PDF]
Pham, K. \ Hollinger, T. \ Vink, P. \ 2011
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
Poster over het detecteren van oude ziekten met nieuwe technieken, waaronder DNA technieken om ziekten vroeg te detecteren
De werking van Contans tegen sclerotievormende schimmels : voortgezet diagnostisch onderzoek 2008/2009 [PDF]
Vink, P. \ 2010
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit
Bij de teelt van verschillende bol- en knolgewassen kunnen ziekten door sclerotievormende schimmels zoals Sclerotinia bulborum, Sclerotinia tuberosa en Sclerotium rolfsii voor veel uitval zorgen. Tot nu toe konden de genoemde schimmels redelijk tot g...
Ziekten en afwijkingen bij bolgewassen, Liliaceae [PDF]
Best, A.L.I.C. de \ Zwart, M.J. \ Asjes, C.J. \ 2000
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Laboratorium voor Bloembollenonderzoek \ Bron: Ziekten en afwijkingen bij bolgewassen
Nog veel te leren over inunderen [PDF]
Berg, H. van den \ 2015
Broncollectie: Artik+ \ Bron: BloembollenVisie 331: 49
In de rubriek Vasteplantenvaria geeft teeltadviseur Henk van den Berg zijn visie op actuele onderwerpen en belangrijke thema's in de vasteplantensector. Dit keer aandacht voor inunderen. Op zich niets nieuws, maar essentiële kennis ontbreekt vaak.
Biologische grondontsmetting : als preventieve maatregelen tekort schieten staat teler nog niet met lege handen [PDF]
Jansma, J.E. \ Vlaming, E. \ Boer, M. de \ Blok, W. \ 2001
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding 21 7/8: 26 - 27
PPO Sector Bloembollen onderzocht in praktijkproeven in 1999 en 2000 een methode van biologische grondontsmetting ontwikkeld door de leerstoelgroep Biologische Bedrijfssystemen van WUR. De methode is gebaseerd op anaërobe compostering van vers organi...
Anaerobe GrondOntsmetting (AGO) voor open teelten [PDF]
Os, G. van \ 2016
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Wageningen UR
Anaerobe grondontsmetting is een biologische manier van grond ontsmetten. Hiermee wordt een breed scala aan schadelijke ziekten en plagen in de bodem beheersbaar. Het is een goed alternatief voor de chemische grondontsmetting (metamnatrium) ter bestr...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.