Record nummer 647082
Identifier urn:nbn:nl:ui:32-ARTIK2243298
Titel Wat te doen met 75 miljoen? : Jonge agrariërs en het ministerie van LNV denken samen na over de invulling van het bedrijfsovernamefonds
Auteur(s) Thus, S.; Bos, C.
Uitgever Bibliotheek Wageningen University & Research
Jaar 2018
Tijdschrift Binder : ledenblad agrarische jongeren Maart: 4 - 5
Collectie Artik+
Omschrijving Bedrijfsovername van agrarische familiebedrijven is een zorgpunt van het kabinet. In het regeerakkoord werd dit bevestigd met het bedrijfsovername- fonds voor jonge boeren en tuinders, ter waarde van 75 miljoen euro.Tijdens de inspiratiedag ter ere van het 40-jarig jubileum van NAJK sprak minister Carola Schouten vele jonge boeren en tuinders toe. Ze bekrachtigde de toezeg- ging van het bedrijfsovernamefonds in het regeerakkoord. Nu is het tijd voor de invulling hier van. Geen woorden maar daden, aldus minister Schouten.
Taal Nederlands
Link
- Locatie
- Bestandsformaat PDF
- Toegang public
Kosten no
Copyright yes
Rechten copyright (Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt) all rights reserved
Edu
- Aggregatieniveau informatieeenheid / toets
- Eindgebruikersrol leerling/student
Documenttype Artikel
Uitvoercode
- Identifier GKOK
Uitvoercode
- Identifier ARTIKOK
Uitvoercode
- Identifier DIER
Uitvoercode
- Identifier VEE
Uitvoercode
- Identifier PLANT
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.