Record nummer 864553
Identifier urn:nbn:nl:ui:32-ARTIK2253769
Titel De bladstrooiselkwaliteit beïnvloedt bodems in gematigde loofbossen sterker dan de landgebruikgeschiedenis of stikstofdepositie
Auteur(s) Maes, S.
Jaar 2019
Tijdschrift Bosrevue 77a: 1 - 11
Collectie Artik+
Omschrijving Bosbodems zijn essentiële onderdelen van het bosecosysteem omwille van hun rol in de koolstof-, nutriënten- en waterhuishouding en hun bijdrage aan de biodiversiteit door de rijkdom aan bodemfauna en -flora. Als we de functies van onze bosbodems willen behouden, is het van groot belang dat we kunnen inschatten hoe sterk de invloed zal zijn van globale milieuveranderingen op bosbodems in de toekomst.
Taal Nederlands
Link
- Locatie
- Bestandsformaat PDF
- Toegang public
Kosten no
Copyright yes
Rechten copyright (Bosrevue) all rights reserved
Edu
- Aggregatieniveau informatieeenheid / toets
- Eindgebruikersrol leerling/student
Documenttype Artikel
Uitvoercode
- Identifier GKOK
Uitvoercode
- Identifier ARTIKOK
Uitvoercode
- Identifier NAIN
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.