Records 1 - 10 / 91

Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
Klimaatslim bos : uitdagingen en kansen in het beheer [PDF]
Boosten, M. \ Kremers, J. \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bosberichten / Stichting Probos 2: 1 - 4
Bossen slaan CO2 op en leveren een breed scala aan andere maatschappelijke diensten. Bossen staan echter ook onder druk door onder meer klimaatverandering. Probos werkt daarom aan het ontwikkelen van kennis en praktische handvatten over klimaatslim b...
Meer bos en bomen voor het klimaat [PDF]
Boosten, M. \ Kremers, J. \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bosberichten / Stichting Probos 1: 1 - 4
Bossen en bomen zijn van grote maatschappelijke waarde. Ze produceren zuurstof, versterken de biodiversiteit, leveren hout, dragen bij aan de gezondheid van mensen, zijn belangrijk voor de recreatie en leggen CO2 vast. Met name vanwege dit laatste fe...
Bosuitbreiding in Nederland: hoe pakken we deze uitdaging aan? [PDF]
Boosten, M. \ Hamming, G. \ Lokin, V. \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bosberichten / Stichting Probos 3: 1 - 4
Nederland wil de komende tien jaar haar bosareaal met tien procent uitbreiden. Echter, de ervaring leert dat dit geen eenvoudige opgave is. In dit Bosbericht delen Stichting Probos en Arboribus Silva de lessen uit het verleden en bieden handvatten di...
Aandeel duurzaam geproduceerd hout groeide in 2017 gestaag door [PDF]
Teeuwen, S. \ Oldenburger, J. \ Benthem, M. van \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bosberichten / Stichting Probos 3
In 2018 heeft Probos voor de zesde keer het marktaandeel duurzaam geproduceerd gezaagd hout, plaatmateriaal en papier en karton op de Nederlandse markt in beeld gebracht voor het ministerie van LNV. Zowel het marktaandeel duurzaam geproduceerd gezaag...
Kansen voor het wateren van hout in de 21ste eeuw [PDF]
Teeuwen, S. \ Benthem, M. van \ 2019
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bosberichten / Stichting Probos 4: 1 - 4
Tot halverwege de vorige eeuw werd stamhout voordat het verzaagd werd vaak gewaterd tijdens transport over de rivieren en bij opslag voor de zagerij(molen). Door de jaren heen ondervond men voor verschillende houtsoorten positieve effecten van gewate...
Klimaatslim bosbeheer [PDF]
2019
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bosberichten / Stichting Probos 1: 1 - 4
Bossen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het beperken van de klimaatverandering door vastlegging van CO2 in hun levende biomassa en houtproducten. Tegelijkertijd is het van belang de veerkracht van onze bossen tegen de gevolgen van klimaatv...
Hout voor energie in Nederland [PDF]
Oldenburger, J. \ Boosten, M. \ 2019
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bosberichten / Stichting Probos 1: 1 - 4
In 2018 is er weer volop gediscussieerd over de inzet van houtige biomassa voor de opwekking van hernieuwbare energie. Stichting Probos heeft deze discussie met veel belangstelling gevolgd en haar visie op dit onderwerp aangescherpt. In diverse proje...
Meer inlands hout in de bouw goed voor Klimaatakkoord [PDF]
Briel, J. van den \ Teeuwen, S. \ 2019
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bosberichten / Stichting Probos 3: 11 - 14
Dat het gebruik van hout in de bouw bijdraagt aan klimaatdoelen is inmiddels bij velen bekend. Slechts 2 procent van het hout dat momenteel in de bouw gebruikt wordt, komt uit Nederland. De burger- en utiliteitsbouw (B&U) staat de komende jaren voor ...
Lokale biomassaketens en de rol van gemeenten [PDF]
Briel, J. van den \ Boosten, M. \ Kremers, J. \ 2018
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bosberichten / Stichting Probos 1: 1 - 4
Er is een toenemende vraag naar houtige biomassa voor opwekking van warmte bij individuele bedrijven en instellingen en voor lokale warmtenetten. Lokale biomassaketens kunnen in de brandstofvraag voorzien en daarbij het landschap helpen onderhouden. ...
Combineren van biomassateelt met wateropgaven goed voor het klimaat [PDF]
Boosten, M. \ Briel, J. van den \ 2018
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bosberichten / Stichting Probos 2: 1 - 4
Nederland kent, mede als gevolg van klimaatverandering, tal van wateropgaven, zoals het creëren van extra waterbergingen en het versterken van waterkeringen. Daarnaast is er behoefte aan nieuwe bossen en beplantingen die door middel van CO2-vastleggi...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.