Records 1 - 10 / 369

Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
Verkoop gewasbeschermingsmiddelen afgenomen in 2018 [Internetpagina]
2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: CBS webmagazine maart
In 2018 is in Nederland 9,4 miljoen kilogram chemische gewasbeschermingsmiddelen afgezet, 11,2 procent minder dan een jaar eerder. Dit blijkt uit de meest recente cijfers over de verkoop van gewasbeschermingsmiddelen die het CBS jaarlijks publiceert.
Elektriciteitsproductie naar recordhoogte [Internetpagina]
2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: CBS webmagazine maart
De productie van elektriciteit is in 2019 naar een recordhoogte gestegen van 121 miljard kWh. Dit is een toename van 6 procent ten opzichte van 2018. Het verbruik bleef nagenoeg gelijk. Er is een verschuiving zichtbaar van steenkool naar aardgas als ...
Bijna 30 duizend contractbanen in de landbouw [Internetpagina]
Pierik, C. \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: CBS webmagazine april
De hoeveelheid arbeid die in 2019 is ingezet in de landbouw is te vergelijken met de inzet van ruim 156 duizend voltijdbanen (vte). Daaronder zijn bijna 30 duizend voltijdbanen van mensen die werken op basis van losse contracten voor bepaalde tijd, v...
Piek watergebruik huishoudens en landbouw in 2018 [Internetpagina]
2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: CBS webmagazine maart
Het drinkwatergebruik van huishoudens is in 2018 met 7 procent toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. In de landbouw werd fors meer water gebruikt dan in 2017 (150 procent). Het watergebruik in de landbouw schommelde in de periode 2003-2017, te...
Kleinere grondstofvoetafdruk, meer recycling dan gemiddeld in de EU [Internetpagina]
2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: CBS webmagazine februari
Nederland consumeerde in 2018 ruim 20 procent minder materialen dan in 2000. De Nederlandse materiaalconsumptie per inwoner is lager dan gemiddeld in de EU en de grondstofvoetafdruk per inwoner kleiner. Vergeleken met andere landen recyclet Nederland...
Uitstoot broeikasgassen 3 procent lager in 2019 [Internetpagina]
2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: CBS webmagazine mei: 1
De uitstoot van broeikasgassen daalde in 2019 ten opzichte van een jaar eerder met 3 procent (5,7 megaton) naar 182,5 megaton CO2-equivalent. Dat is 18 procent lager dan in 1990. De laatste vier jaar daalde vooral de uitstoot door de elektriciteitsse...
Landbouw droeg in 2019 evenveel bij aan economie als tien jaar eerder [Internetpagina]
2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: CBS webmagazine mei: 1
Het aandeel van de landbouw in de Nederlandse economie is in het afgelopen decennium vrijwel gelijk gebleven, ondanks een krimp van het aantal landbouwbedrijven. In 2019 bedroeg het aandeel van de toegevoegde waarde van de landbouw in het bbp 1,4 pro...
Lichte krimp areaal akkerbouw [Internetpagina]
2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: CBS webmagazine juni
Het areaal akkerbouw is in 2020 vergeleken met een jaar eerder met 0,3 procent afgenomen. Van tarwe daalde het areaal bijna 9 procent. Het areaal gerst (15,3 procent) en suikerbieten (3,5 procent) lieten een groei zien. Dit blijkt uit de voorlopige u...
Stikstof- en fosfaatuitscheiding dierlijke mest opnieuw afgenomen [Internetpagina]
2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: CBS webmagazine juni
De uitscheiding van stikstof en fosfaat in dierlijke mest is in 2019 verder afgenomen. Vergeleken met een jaar eerder daalde de stikstofuitscheiding met 2,8 procent. De fosfaatuitscheiding nam tegelijkertijd met 4,0 procent af. De daling hangt samen ...
Droogte 2018 leidt tot nog betere prestaties rioolwaterzuivering [Internetpagina]
2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: CBS webmagazine april
De Nederlandse rioolwaterzuiveringsinstallaties zuiverden door de uitzonderlijke droogte in 2018 ongeveer 8 procent minder rioolwater dan in 2017. Door betere zuiveringstechnieken halen de installaties steeds meer fosfor en stikstof maar ook zware me...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.