Records 1 - 10 / 839

Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
Impressie najaarsbijeenkomst : KNPV verenigingsnieuws [PDF]
2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Gewasbescherming : Mededelingenblad van de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging 51 1
Op 10 december 2019 hield de KNPV haar najaarsbijeenkomst met als thema ‘Biologische bestrijding in open teelten’.
Werkgroep Bodempathogenen en bodemmicrobiologie [PDF]
Ampt, E. \ Ruijven, J. van \ Raaijmakers, J. \ Termorshuizen, A. \ Mommer, L. \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Gewasbescherming : Mededelingenblad van de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging 51 1: 18 - 19
Hierbij twee samenvattingen van presentaties die gegeven werden tijdens de 97e bijeenkomst van de werkgroep Bodempathogenen en bodemmicrobiologie op donderdag 14 november 2019.
Biostimulanten in de akkerbouw [PDF]
Pinxterhuis, G. \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO 51 1: 13 - 17
Op 9 januari te Nijkerk hield Brancheorganisatie Akkerbouw, samen met Artemis en Agrodis, een druk bezocht symposium over biostimulanten in de akkerbouw. In het kader van het Actieplan Plantgezondheid akkerbouw bood het symposium een actueel overzich...
Waarom is de wetgeving rondom spuitdoppen sinds 1 januari 2020 aangepast en wat zijn de gevolgen? [PDF]
Bouma, E. \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO 51 1: 4 - 9
De wetgeving rondom het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen door middel van het spuiten met driftreducerende doppen is sinds het begin van 2020 aangepast en strenger geworden. Voor het zover was, is een aantal jaar overleg gevoerd tussen onder an...
De nieuwe EU Plantgezondheidsverordening [PDF]
Willemen, D. \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO 51 1: 10 - 11
Op 14 december 2019 trad de nieuwe Europese fytosanitaire regelgeving in werking. De eerstvolgende werkdag hield de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) een minisymposium over de nieuwe wetgeving.
Samenvattingen Fusarium [PDF]
Armitage, A. \ Taylor, A. \ Bates, H. \ Jackson, A. \ Harrison, R. \ Clarkson, J. \ Tran, T.M. \ Phan, L.Th.K. \ Eeckhout, M. \ Audenaert, K. \ Tan, J. \ Ameye, M. \ Nijs, M. de \ Torres Sanchez, D. \ Ordonez, N. \ Maryani, N. \ Garcia-Bastidas, F. \ Meijer, H.J.G. \ Seidl, M.F. \ Kema, G.H.J. \ Diepingen, A. van \ Brankovics, B. \ Lee, Th. van der \ Waalwijk, C. \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO 51 2: 67 - 71
An overview has been made on the theme of Fusarium with short summaries of research projects. Various topics are discussed. The titles of the summaries are: Dissection of lineage specific chromosomes in the onion pathogen Fusarium oxysporum f. sp. ce...
Epidemiologische overpeinzingen naar aanleiding van de huidige corona-epidemie [PDF]
Zadoks, J.Z. \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO 51 2: 72 - 74
De huidige Corona-pandemie, meer officieel COVID-19 epidemie, hakt er flink in. Allerwegen is het maatschappelijk leven lamgelegd, zeker weken, waarschijnlijk maanden. Veel mensenlevens gaan voortijdig verloren. De economie krijgt wereldwijd een fors...
Samenvattingen Werkgroep Nematoden [PDF]
Visser, J. \ Molendijk, L. \ Karssen, G. \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO 51 2: 64 - 68
De werkgroep Nematoden heeft een overzicht gemaakt met korte samenvattingen van hun onderzoeksprojecten. Diverse onderwerpen komen aan de orde. De titels van de samenvattingen zijn: Inundatie ter bestrijding van het maiswortelknobbelaaltje Meloidogyn...
Eikenprocessierupsen anno 2020 [PDF]
Kuppen, H. \ Nostra, T. \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO 51 2: 44 - 50
Sinds 1989 is de eikenprocessierups onafgebroken aanwezig geweest in Nederland. Zijn succesvolle verspreiding en de bijbehorende overlast maakte dit insect tot belangrijk nieuwsitem van 2019. Er is bijna niemand te vinden die nog nooit van de rups he...
De kansen voor biostimulanten in toekomstige teeltsystemen [PDF]
Boonekamp, P. \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO 51 3: 92 - 98
Gewasbescherming heeft het initiatief genomen om in een serie artikelen aandacht te besteden aan de waarde van biostimulanten in de praktijk. In een eerste artikel trachtte Aad Termorshuizen (2020) via zes vragen hierover, evenzovele antwoorden te kr...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.