Records 1 - 10 / 501

Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
Bioassays voor neuroactieve stoffen in water [PDF]
Reus, A. \ Pronk, T. \ Laak, T. ter \ Dingemans, M. \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: H2O online 21 augustus: 1 - 8
Wereldwijd worden steeds meer stoffen met mogelijk nadelige effecten op het zenuwstelsel in het oppervlaktewater gevonden. Toch worden er nauwelijks testen toegepast voor effectmetingen van de chemische waterkwaliteit op het gebied van neurotoxicitei...
Contactgroep Drinkwater Technologen; het succes van ruim 25 jaar kennis delen [PDF]
Kramer, O. \ Wetering, S. van de \ Huysman, K. \ Joris, K. \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: H2O online 30 maart
Eind 2014 ontstond de Contactgroep Drinkwater Technologen in Nederland en Vlaanderen uit een fusie tussen de contactgroepen ontharding en filtratie. Technologen van tien Nederlandse en vier Vlaamse waterbedrijven en kennisinstituut KWR delen al jaren...
Het bevestigen van legionellakolonies met UV-belichting; een duurzaam alternatief [PDF]
Atsma, A. \ Spek, A. van der \ Willigen, S. van \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: H2O online 30 maart
Dit artikel beschrijft de uitkomst van een studie naar de mogelijkheid om ‘legionellaverdachte’ bacteriekolonies te bevestigen met UV-belichting, met als doel om het verbruik van chemicaliën en plastics te reduceren. Deze studie bevestigt dat legione...
Kansen voor Echt lepelblad bij vervanging oeverbeschoeiing [PDF]
Jong, B. de \ Worm, T. \ Veer, R. van 't \ Dijk, G. van \ Groot, S. de \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: H2O online 24 maart
In de Wieringermeer staat nog een florerende populatie van Echt lepelblad, een zeldzame oeverplant van brakke wateren. De beschoeiing wordt de komende jaren vervangen. De soort is niet wettelijk beschermd, maar in het kader van de zorgplicht en het b...
Klimaatadaptatie evalueren met participatief leren: ClimateCafé Malmö [PDF]
Boogaard, F. \ Geldof, G. \ Zuurman, A. \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: H2O online 6 april
In de wijk Augustenborg in Malmö zijn sinds de jaren ’90 met de bewoners veel klimaatadaptie- en leefbaarheidselementen aangelegd. Maar functioneert de wijk nog naar tevredenheid en wat valt er te leren van (inter)nationale ‘best management practices...
Financiering van natuurinclusieve klimaatadaptie vergt een nieuw verhaal [PDF]
Burg, S. van den \ Michels, R. \ Selnes, T. \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: H2O online 24 februari
De financiering van natuurinclusieve klimaatadaptatie staat nog in de kinderschoenen. Wanneer geld nodig is, wordt al snel naar de overheid gekeken. Het is de hoogste tijd voor een nieuw, aantrekkelijk verhaal voor overheden, burgers en bedrijven sam...
In kaart brengen van en maatregelen voor de zoete grondwatervoorraden in het Vlaamse kustgebied [PDF]
Kaandorp, V. \ Baaren, E. van \ Louw, P. de \ Vandevelde, D. \ Huits, D. \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: H2O online 23 maart
Overexploitatie van het diepe grondwater heeft in het Westelijk kustgebied van Vlaanderen geleid tot sterke daling van de stijghoogte. Door strengere bescherming van het grondwater en de droogte van de afgelopen jaren wordt gezocht naar alternatieve ...
Omgaan met rapportagegrenzen van concentratiemetingen [PDF]
Post, J. \ Liefting, E. \ Langeveld, J. \ Palsma, B. \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: H2O online 20 maart
In onderzoeken naar organische microverontreinigingen komt het veelvuldig voor dat een aanzienlijk deel van de metingen lager ligt dan de rapportagegrens. De wijze waarop bij het berekenen van gemiddelden wordt omgegaan met meetwaarden onder de rappo...
Zeldzame kokerjuffer gevonden in de Aa: spectaculair resultaat van een beekherstelproject [PDF]
Cox, M. \ Sanabria, M. \ Bieren, P. \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: H2O online 3 maart
Door het kanaliseren van de Aa in de jaren 30 van de vorige eeuw zijn veel typische natuurwaarden verloren gegaan. In 2016/2017 heeft een herinrichting van de Aa plaatsgevonden. Op 26 juni 2019 werd tijdens het onderzoek naar macrofauna de zeldzame k...
Onderbouwing van integrale besluitvorming voor assetmanagement [PDF]
Beuken, R. \ Koop, S. \ Brouwer, S. \ Alphen, H.-J. van \ Eijkman, J. \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: H2O online 26 mei
KWR voert met de Nederlandse en Vlaamse drinkwaterbedrijven onderzoek uit naar integrale besluitvorming voor assetmanagement. De afgelopen paar jaar richtte dit onderzoek zich op drie gebieden. Zo werd er gekeken of assetmanagement kan worden gebasee...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.