Records 1 - 10 / 434

Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
Windturbines in de wolken : Een ontwerpvisie voor grootse windparken in Schotland en Nederland [PDF]
Grieken, M.J. van \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 37 2: 64 - 73
Net als in Nederland verschijnen ook in het Schotse landschap steeds meer windparken, met steeds grotere windturbines, om conform de doelstelling van het Kimaatakkoord van Parijs in 2050 klimaatneutraal te kunnen zijn. Deze tasten de diversiteit, rui...
Op Pad met Henk Baas in IJdoorn : Gebrek aan samenwerking door landschapsdisciplines baart zorgen [PDF]
Dekker, J. \ Sluis, T. van der \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 37 1: 28 - 33
Henk Baas is hoofd landschap bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Het enige overgebleven hoofd landschap op rijksniveau, zegt hij zelf. Dankzij het programma Belvedere, het rijksbeleid voor de relatie tussen cultuurhistorie en ruimtel...
De toekomst van voormalige brakwatervenen : de abiotische effecten van verhoogde zoutconcentraties [PDF]
Dijk, G. van \ Smolders, A.J.P. \ Veer, R. van 't \ Loeb, R. \ Lamers, L.P.M. \ Nijp, J.J. \ Kosten, S. \ Kleef, H.H. van \ Cusell, C. \ Westendorp, P.J. \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 37 1: 20 - 27
Het waterbeheer in laagvenen met een historische brakwaterinvloed is gericht op verzoeting. Hierdoor is de voor deze gebieden karakteristieke, unieke brakwaterflora de afgelopen decennia sterk afgenomen. In de toekomst worden verhoogde zoutconcentrat...
Voedselbossen: een landbouwsysteem met veel potentie [PDF]
Dorp, D. van \ Stobbelaar, D.J. \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 37 1: 4 - 9
De belangstelling voor voedselbossen in Nederland groeit, vanwege een toenemende behoefte aan gezond en lokaal voedsel, aan het herstel van bodemkwaliteit en aan de bevordering van biodiversiteit. Het concept voedselbos heeft inmiddels vele verwachti...
Klimaatuitdagingen voor Nederland : Wat kunnen we over landgebruik leren van het IPCC? [PDF]
Jongman, R.H.G. \ Sluis, T. van der \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 37 1: 42 - 48
Het huidige landgebruik is ongekend grootschalig. Ongeveer driekwart van het wereldwijde ijsvrije landoppervlak staat onder invloed van menselijk gebruik, waarvan ongeveer 60-85% van de bossen en 70-90% van andere natuurlijke ecosystemen. Door dit la...
Hoe waarderen Nederlanders boerennatuur? [PDF]
Runhaar, H.A.C. \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 37 1: 10 - 19
Door intensivering en schaalvergroting in de landbouw is de ruimte voor natuur op het platteland flink afgenomen en is het landschap eentoniger geworden. We weten eigenlijk heel weinig van wat de Nederlandse bevolking daarvan vindt, terwijl maatschap...
Exoten: toelaten of niet? [PDF]
Weijden, W.J. van der \ Reinhold, W.F.E. \ Udo de Haes, H.A. \ Tamis, W.L.M. \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 37 1: 34 - 41
Over het toelaten van exoten bestaan heel verschillende opvattingen. Protectionisten zijn terughoudend en bepleiten het voorzorgbeginsel. Liberalen bepleiten open grenzen. Wouter van der Weijden & Wilfred Reinhold gaan hierover in debat met Helias Ud...
Groene metropool : Het recht van stedelingen op groen landschap [PDF]
Veen, J.W.A. van \ 2019
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 36 1: 42 - 47
De verstedelijking in Nederland zal fors toenemen. Dat heeft grote invloed op het Nederlandse landschap en de wijze waarop we wonen, werken en leven. Staatsbosbeheer zet zich in voor gezonde en duurzame groene steden en vindt dat groen in de stad bes...
Revitalisering van het landschap [PDF]
Dekker, J.N.M. \ 2019
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 36 1: 14 - 21
Er is weer landschapsenergie. De impasse, die ontstond nadat de regering in 2012 het nationale landschapsbeleid liet vallen, is voorbij. Met het oog op de grote transities en de bijbehorende opgaven worden tal van initiatieven gepresenteerd om het la...
Heideherstel met vulkamin : Een beter alternatief voor dolocal? [PDF]
Lucassen, E.C.H.E.T. \ Roosmalen, M.I.J.T. van \ Roelofs, J.G.M. \ 2019
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 36 1: 24 - 33
Om de vegetatie van verzuurde heide te herstellen is plaggen, gevolgd door het toedienen van dolocal, een langdurig effectieve maatregel gebleken. Er is de afgelopen jaren ook kritiek geuit op deze maatregel. Zo zou het mangaangehalte in de vegetatie...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.