Records 1 - 10 / 1410

Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
Bezige bijen in Breda [PDF]
Raemakers, I. \ Faasen, T. \ Schuitema, W. \ Hoftijzer, M. \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap 17 163: 3 - 7
Wilde bijen hebben moeite om in ons landschap te overleven. Meer dan de helft staat op de Rode lijst, terwijl het heel belangrijke bestuivers zijn in landbouw en natuur. Om die reden worden momenteel veel bijenacties opgestart, vaak in openbaar groen...
Bosmieren in de knel [PDF]
Mabelis, A.A. \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap 17 165: 18 - 21
Rode bosmieren hebben een stabiliserende functie in een bosecosysteem. Als predatoren van kleine ongewervelden kunnen ze namelijk bevolkingsexplosies van insecten helpen beperken. In de tweede helft van de vorige eeuw zijn dan ook in verscheidene Eur...
Bodemmicroarthropoden onder Amerikaanse vogelkers [PDF]
Siepel, H. \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap 17 166: 3 - 5
Blad van de Amerikaanse vogelkers lijkt positief te werken voor de strooiselafbraak. Tegelijkertijd bevat het blad van de vogelkers ook stoffen die juist een negatieve invloed hebben op het bodemleven. Aan de hand van een vergelijking met het bodemle...
Natuurinclusief boeren op Terschelling : special natuurinclusieve landbouw [PDF]
Duinhoven, G. van \ Gerrits, G. \ Ottburg, F. \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap 17 164: 26 - 31
Hoe ziet natuurinclusief boeren er in de praktijk uit? Waarom zou je dat als boer gaan doen en wat levert dat dan in de praktijk ook echt op? Wat lever je in als boer op je productie? En hoe compenseer je dat dan? Met al die praktische vragen bezocht...
Natuurinclusieve landbouw: wat mogen we ervan verwachten? : special natuurinclusieve landbouw [PDF]
Melman, D. \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap 17 164: 4 - 7
De term natuurinclusieve landbouw stamt uit de Rijksvisie Natuurlijk Verder (2014). Het staat voor het verlangen om landbouw en natuur weer bij elkaar te brengen, om landbouw duurzaam te maken. Het begrip is opzettelijk niet strak gedefinieerd omdat ...
Wat vinden we natuur? : special natuurinclusieve landbouw [PDF]
Konings, K. \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap 17 164: 52 - 53
In het maatschappelijk debat is veel discussie over natuur. Velen vinden natuur belangrijk, dat wil niet zeggen dat we het allemaal met elkaar eens zijn als het over natuur gaat. In concrete gevallen wanneer het over bos gaat of agrarisch natuurbehee...
Interviews 1-4 : special natuurinclusieve landbouw [PDF]
Duinhoven, G. van \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap 17 164
4 interviews: 1) Natuurboerderij van Ardy de Goeij heeft 20 kilometer natuurstrook, 2) Biologisch eten en vertier op Hoeve Ravenstein, 3) Het creatieve maaibeheer van Maurits Tepper, 4) Akkerranden en beheer als verdienmodel voor een varkenshouderij.
Boeren meten dag- en nachtvlinders op hun land en erf in het BIMAG-project : special natuurinclusieve landbouw [PDF]
Weebers, C. \ Deijk, J. van \ Pietersen, S. \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap 17 164: 49 - 51
In 2017 bleek uit een langjarige studie in Duitsland een achteruitgang van 76 procentvan de biomassa van vliegende insecten. Deze tellingen waren gedaan in natuurgebieden die omringd zijn door landbouwgebieden. Deze publicatie deed veel stof opwaaien...
Behouden we de patrijs in Nederland? : special natuurinclusieve landbouw [PDF]
Alebeek, F. van \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap 17 164: 43 - 45
Rond 1970 kwam de patrijs in Nederland in 90 procent van de atlasblokken voor, met ongeveer 100.000 broedparen. Rond 2013 werd het aantal broedparen op 3600-5200 geschat, een achteruitgang meer dan 5 procent per jaar. In 2020 hebben we nog hooguit 40...
Melkvee houden volgens het On the way to PlanetProof-keurmerk : special natuurinclusieve landbouw [PDF]
Stralen, W. van \ 2020
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap 17 164: 32 - 33
We hebben 1,7 keer de aarde nodig om de wereldbevolking in zijn huidige levensstijl te voorzien. Er is echter maar één aarde. Om de aarde minder te belasten moeten we met zijn allen kiezen voor duurzamer geproduceerde producten. Dat is de gedachte ac...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.