Geselecteerd op:

Records 1 - 7 / 7

Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
Bosplanten in de tang genomen : landschap en bodem als knelpunten voor de ontwikkeling van soortenrijke jonge bossen [PDF]
Baeten, L. \ Schrijver, A. de \ Keersmaeker, L. de \ 2011
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Bosrevue 37 september: 2 - 5
Bossen in Vlaanderen en ook elders in West-Europa kennen een bijzonder rijke geschiedenis. Historisch-ecologisch onderzoek leerde ons dat de mens al gedurende minstens enkele eeuwen tot millennia een belangrijke impact heeft op bossen (bv. Tack et al...
Oudbosplanten in Vlaanderen [PDF]
Keersmaeker, L. de \ Cornelis, J. \ Baeten, L. \ 2010
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Bosrevue 34 december: 17 - 20
Cornelis et al. (2009) presenteerden recent een nieuwe typologie van bosplantengemeenschappen in Vlaanderen (zie Bosrevue 26). Als afgeleide van deze typologie stelden ze een nieuwe lijst van oudbosplanten op (Tabel 1). Oudbosplanten zijn plantensoor...
Effecten van boomsoortenmenging op de biodiversiteit [PDF]
Branquart, E. \ Keersmaeker, L. de \ 2010
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Bosrevue 32 juni: 6 - 8
Bomen spelen een sleutelrol in bosecosystemen. De identiteit van de bomen en het aantal boomsoorten in een bos bepalen in grote mate de rijkdom van organismen die een functionele relatie hebben met bomen, zoals, ongewervelde herbivoren (1) en mycorrh...
Bosplantengemeenschappen in Vlaanderen : Een typologie van bossen op basis van de kruidachtige vegetatie [PDF]
Cornelis, J. \ Hermy, M. \ Roellandt, B. \ Keersmaeker, L. de \ Vandekerkhove, K. \ 2008
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Bosrevue 26 december: 7 - 11
Spontaan ontwikkelde vegetaties zijn niet zomaar willekeurig samengesteld. Ze bestaan uit een bepaalde combinatie van plantensoorten die min of meer dezelfde standplaats vereisen. Dergelijke groeperingen van plantensoorten die vaak samen voorkomen, w...
Resultaten van de monitoring in de kernvlakte van het bosreservaat Kersselaerspleyn (Zoniënwoud) [PDF]
Keersmaeker, L. de \ Vandekerkhove, K. \ 2006
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Bosrevue maart: 16 - 17
In de kernvlakte van Kersselaerspleyn, een 15 ha groot deel van het Zoniënwoud met overwegend Beuken, werd het bosbouwkundig beheer gestaakt in 1982 en daarmee is het feitelijk het oudste bosreservaat van Vlaanderen. De keuze om in dit deel van het Z...
De classificatie van bosplantengemeenschappen in Vlaanderen [PDF]
Cornelis, J. \ Keersmaeker, L. de \ Hermy, M. \ Vandekerkhove, K. \ 2005
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Bosrevue 13 juli: 1 - 5
De samenstelling van de vegetatie in bossen kan sterk verschillen van plaats tot plaats. Spontaan ontwikkelde vegetaties zijn echter niet zomaar willekeurig samengesteld, maar vertonen een zekere ordening. Bepaalde plantensoorten groeien vaak samen, ...
Ecologisch beheer van populierenbossen [PDF]
Verstraeten, A. \ Vanderkerkhove, K. \ Keersmaeker, L. de \ 2004
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Bosrevue 5 juli: 5 - 9
Populieren worden bijna uitsluitend aangeplant in functie van de houtopbrengst. Toch kunnen ook productiebossen een niet te onderschatten ecologische waarde bezitten. In dit artikel worden een aantal praktische richtlijnen en maatregelen toegelicht i...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.