Geselecteerd op:

Records 1 - 9 / 9

Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
Kan hyperspectrale remote sensing gebruikt worden voor vitaliteitsbepaling van individuele bomen? Een verkennend onderzoek [PDF]
Verdonck, M. \ Coillie, F. van \ Vandekerkhove, K. \ Kempeneers, P. \ Wulf, R. de \ 2014
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Bosrevue 50 november: 13 - 15
Mogelijkheden van nieuwe aardobservatietechnieken voor het bosbeheer in Vlaanderen [PDF]
Devriendt, F. \ Coillie, F. van \ Wulf, R. de \ Vandekerkhove, K. \ 2012
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Bosrevue 42 december: 12 - 16
Bosplantengemeenschappen in Vlaanderen : Een typologie van bossen op basis van de kruidachtige vegetatie [PDF]
Cornelis, J. \ Hermy, M. \ Roellandt, B. \ Keersmaeker, L. de \ Vandekerkhove, K. \ 2008
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Bosrevue 26 december: 7 - 11
Spontaan ontwikkelde vegetaties zijn niet zomaar willekeurig samengesteld. Ze bestaan uit een bepaalde combinatie van plantensoorten die min of meer dezelfde standplaats vereisen. Dergelijke groeperingen van plantensoorten die vaak samen voorkomen, w...
Spontane verbossing versus bosaanplanting : Vergelijking van de vegetatiestructuur en -soortensamenstelling [PDF]
Verstraeten, A. \ Vandekerkhove, K. \ Quataert, P. \ 2006
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Bosrevue 18 oktober: 1 - 5
De laatste jaren wordt bij de realisatie van ecologisch verantwoorde bosuitbreidingsprojecten in toenemende mate gebruik gemaakt van spontane verbossing. De herwaardering van spontane processen in de bosbouw is een gevolg van de toegenomen aandacht v...
Spontane dynamieken in onze integrale bosreservaten : leren we nieuwe dingen? [PDF]
Vandekerkhove, K. \ 2006
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Bosrevue maart: 9 - 12
Integrale bosreservaten bestaan al zeer lang. De eerste reservaten werden reeds in de eerste helft van de 19de eeuw opgericht. Vaak waren het vooral ethische en esthetische motieven die daarbij meespeelden: de laatste stukken Midden-Europees oerbos w...
Integrale bosreservaten en xylobionten [PDF]
Smets, K. \ Vandekerkhove, K. \ Crèvecoeur, L. \ 2006
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Bosrevue maart: 14 - 15
In integrale bosreservaten waar processen van opbouw en afbraak uitermate belangrijk zijn, speelt dood hout een cruciale rol. De afbraak is een complex verhaal waarbij een hele resem organismen elkaar opvolgen. Net als gieren die pas na de leeuwen en...
Resultaten van de monitoring in de kernvlakte van het bosreservaat Kersselaerspleyn (Zoniënwoud) [PDF]
Keersmaeker, L. de \ Vandekerkhove, K. \ 2006
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Bosrevue maart: 16 - 17
In de kernvlakte van Kersselaerspleyn, een 15 ha groot deel van het Zoniënwoud met overwegend Beuken, werd het bosbouwkundig beheer gestaakt in 1982 en daarmee is het feitelijk het oudste bosreservaat van Vlaanderen. De keuze om in dit deel van het Z...
Inheems karakter en biodiversiteitswaarde van Gewone esdoorn : een knuppel in het hoenderhok [PDF]
Green, T. \ Vandekerkhove, K. \ Baeté, H. \ 2005
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Bosrevue 11 januari: 9 - 10
Binnen het natuurbehoud woedt reeds decennia een discussie over het inheemse karakter van Gewone esdoorn en de natuurlijkheid van zijn succes. In Groot-Brittannië is het onderwerp zo mogelijk nog controversiëler en kent deze boomsoort fervente voor- ...
De classificatie van bosplantengemeenschappen in Vlaanderen [PDF]
Cornelis, J. \ Keersmaeker, L. de \ Hermy, M. \ Vandekerkhove, K. \ 2005
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Bosrevue 13 juli: 1 - 5
De samenstelling van de vegetatie in bossen kan sterk verschillen van plaats tot plaats. Spontaan ontwikkelde vegetaties zijn echter niet zomaar willekeurig samengesteld, maar vertonen een zekere ordening. Bepaalde plantensoorten groeien vaak samen, ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.