Geselecteerd op:

Records 1 - 10 / 17

Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
De esdoorn : geminacht of bemind, maar bovenal te min gekend [PDF]
Muys, B. \ 2005
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Bosrevue 11 januari: 1
Inheems karakter en biodiversiteitswaarde van Gewone esdoorn : een knuppel in het hoenderhok [PDF]
Green, T. \ Vandekerkhove, K. \ Baeté, H. \ 2005
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Bosrevue 11 januari: 9 - 10
Binnen het natuurbehoud woedt reeds decennia een discussie over het inheemse karakter van Gewone esdoorn en de natuurlijkheid van zijn succes. In Groot-Brittannië is het onderwerp zo mogelijk nog controversiëler en kent deze boomsoort fervente voor- ...
Gewone esdoorn en zwammendiversiteit [PDF]
Walleyn, R. \ 2005
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Bosrevue 11 januari: 6
Aan Esdoorn gebonden fungi betreffen hoofdzakelijk saprofyten en enkele parasieten. Omdat esdoorns geen ectomycorrhiza1 vormen, ontbreken de vaak opvallende ectomycorrhizavormende paddestoelen zoals bijvoorbeeld russula’s, boleten, melkzwammen en ama...
Houtkwaliteit en technologische toepassingen van inlandse Esdoorn [PDF]
Boever, L. de \ Smet, J. de \ Acker, J. van \ Stevens, M. \ 2005
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Bosrevue 11 januari: 15 - 17
Het belang van de gebruiksmogelijkheden van ‘secundaire boomsoorten’ als Esdoorn – die mee bijdragen tot de diversiteit en structuur van gemengde loofhoutbestanden – zal toenemen in een kader van multifunctioneel en duurzaam bosbeheer. Een betere ver...
Autochtone bomen en struiken : van wetgeving tot aanplant [PDF]
Mijnsbrugge, K. Vander \ Cox, K. \ Serbruyns, I. \ 2005
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Bosrevue 12 april: 1 - 4
Het gaat niet goed met de autochtone bomen en struiken. De nog overgebleven restpopulaties in Vlaanderen worden bedreigd door ontbossing, bosfragmentering, intensief bosgebruik en het verwijderen van waardevolle kleine landschapselementen (hagen, hou...
Alles wat u ooit wou weten over exploitatie in eigen regie! [PDF]
Goris, R. \ Geudens, G. \ Verheyen, K. \ 2005
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Bosrevue 13 juli: 7 - 10
Het gras is altijd groener aan de overkant. Dus opperen Vlaamse bosbeheerders wel eens graag het idee om hout in eigen regie te exploiteren, zoals in een echt bosbouwland als Duitsland. Minder schade aan het bos en een hogere opbrengst voor de eigena...
Bestrijding van Amerikaanse Vogelkers in het natuurgebied Heidebos [PDF]
Cheyne, G. du \ 2005
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Bosrevue 12 april: 5 - 8
Binnen het beheersplan van het Heidebos neemt de bestrijding van Amerikaanse vogelkers een prominente rol in. In sommige delen van het reservaat bevonden zich percelen met uitsluitend Amerikaanse vogelkers, van waaruit de soort zich over een zeer gro...
Op excursie met Pro Silva Vlaanderen naar Niedersachsen (Duitsland) [PDF]
Mortelmans, S. \ Slycken, S. van \ 2005
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Bosrevue 12 april: 9 - 11
De weekendexcursie in april 2005 bracht ons naar Niedersachsen. Deze deelstaat, gelegen in het noordwesten van Duitsland, telt 27 Forstamten (houtvesterijen). De rode draad doorheen de excursie was het LÖWE-Waldbau programma, geïnspireerd op de Pro S...
De classificatie van bosplantengemeenschappen in Vlaanderen [PDF]
Cornelis, J. \ Keersmaeker, L. de \ Hermy, M. \ Vandekerkhove, K. \ 2005
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Bosrevue 13 juli: 1 - 5
De samenstelling van de vegetatie in bossen kan sterk verschillen van plaats tot plaats. Spontaan ontwikkelde vegetaties zijn echter niet zomaar willekeurig samengesteld, maar vertonen een zekere ordening. Bepaalde plantensoorten groeien vaak samen, ...
Adelaarsvaren : perceptie door Vlaamse beheerders [PDF]
Schrijver, A. de \ Geudens, G. \ Verheyen, K. \ Nachtergale, L. \ 2005
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Bosrevue 12 april: 12 - 14
Adelaarsvaren is een in Vlaanderen inheemse oud-bosplant die in de literatuur niet onbesproken is. De la Cretaz & Kelty (2002) omschrijven de soort als een inheemse, agressief koloniserende soort, zeg maar een woekersoort. Den Ouden (2000) omschrijft...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.