Record nummer 131455
Titel Beoordeling financiele positie en liquiditeit van glastuinbouwbedrijven
toon extra info.
[door] A. Boers
Vertaalde titel Evaluation of financial position and liquidity of glass nurseries [in the Netherlands]
Auteur(s) Boers, A.
Uitgever Den Haag : L.E.I.
Jaar van uitgave 1980
Pagina's 44 p.
Titel van reeks Landbouw-Economisch Instituut (Afdeling Tuinbouw , ; no. 4.93)
Online full text
Op papier Haal het document, vind aanverwante informatie of gebruik andere SFX-diensten
Trefwoorden (cab) agrarische bedrijfsvoering / nederland / glastuinbouw
Rubrieken Tuinbouw
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Bij de analyse van de positie waarin de tuinbouwonderneming financieel-economisch verkeert, wordt in het algemeen een breed scala van waarden en kengetallen gehanteerd. Deze gegevns hebben elk hun specifieke betekenis voor een beoordeling van de onderneming. Het is niet eenvoudig om aan elk van deze criteria gewichten toe te kennen, zodat een integrale waardering mogelijk wordt. Dit wordt verder nog bemoeilijkt omdat de prioriteitstelling van de afzonderlijke criteria sterk gebonden is aan de doelstellingen van het financieel-economisch beleid. In dit rapport wordt getracht de belangrijkste financieel-economische maatstaven in onderlinge samenhang te bezien. Allereerst vindt een afbakening plaats van drie kwalitatieve niveaus van de financiele positie ("gunstig", "matig", "ongunstig"). Met name de jaarlijkse vermogensvorming (besparingscapaciteit) is hiervoor van essentiele betekenis. Deze grootheid wordt geplaatst en beoordeeld tegen de achtergrond van uiteenlopende bestemmingen die gedurende de levenscyclus van ondernemer en bedrijf een beroep doen op (eigen) financieringsmiddelen. Mede door de huidige vermogensverhouding te bezien in het licht van de vermogensclaim die reeel wordt bij vernieuwing van het produktieapparaat wordt de financiele positie in een dynamischer perspectief gesteld. Daarna wordt de liquiditeitspositie benaderd door confrontatie van de betalingscapaciteit van de onderneming met de financieringsverplichtingen die behoren bij het aangetrokken vreemde vermogen. Vanuit deze liquiditeitsbenadering wordt tevens ingehaakt op het vraagstuk van de maximale leencapaciteit. Het doel van deze publikatie is een algemeen theoretische onderbouw te geven voor de beoordeling van de bedrijfsontwikkeling en de financiele positie. Het ontwikkelde instrumentarium wordt geillustreerd aan de hand van gegevens van glastuinbouwbedrijven in de periode 1974 tot en met 1976
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.